Union Catalogue

Partner logo

Title details

Author:
Swederus, M. B. 1840-1916.
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Linné och växtodlingen af M.B. Swederus.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 568a.,Soulsby no. 620a.,Soulsby no. 891.,Soulsby no. 568a, 620a, 891.

Edition details

Publisher:
Akademiska boktryckeriet, E. Berling
Place of publication:
Uppsala
Publishing year:
1907
Edition:
Physical description:
1 p. l., 102 p. 25 cm.
Series entry:
Upsala universitets årsskrift, 1907. Skrifter med anledning af Linnéfesten ... Linnéfest-skrifter ;
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Tal om planterings nytta och nödvändighet ... hållet ... i Upsala den 31 martii 1762, af Eric O. Rydbeck": p. [89]-102.
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Gardening Sweden
Agriculture Sweden
Additional author(s):
Linné, Carl von,
1707-1778.
Rydbeck, Eric,
1732-1795.
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
ocm12354815
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Partner logo

Title details

Author:
Swederus, Magnus Bernhard 1840-1916
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Linné och växtodlingen / af M.B. Swederus.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 620a,Soulsby no. 346,Soulsby no. 376a,Soulsby no. 398,Soulsby no. 432,Soulsby no. 561,Soulsby no. 568a,Soulsby no. 1738

Edition details

Publisher:
Akademiska Boktryckeriet, Edv. Berling
Place of publication:
Uppsala
Publishing year:
1907
Edition:
Physical description:
102p., 25cm
Series entry:
Linnéfest-skrifter Uppsala Universitet Ärsskrift
Language(s):
English, Swedish

Notes

General notes:
Tal om planterings nytta och nödvändighet ... hållet ... i Upsala den 31 martii 1762, af Eric O. Rydbeck": p. [89]-102.
Contents notes:
I. Rön om wäxters plantering grundat på naturen. 1739 (pp.6-17). II. Anmärkningar om Amaryllis den sköna. 1742 (pp.17-18). III. Sibiriskt bokhwete. 1744 (pp.18). IV. Handlingar om skogars plantering. 1748 (pp.18-22). V. Om Åkerbärs plantering. 1762 (pp.22). VI. Huru kunna maskar, som göra skada på fruktträd medelst blommorna och löfvens affrätande, bäst förekommas och fördrifvas? 1763 (pp.22-27). VII. Underrättelse om nyttan af wäxternas olika kiön wid åkerbruk och trägårdar. 1744-45 (pp.28-35). VIII. M.A. Baeckner, Noxa insectorum. 1752 (pp.35-40). IX. N. Gahn, Plantae officinales. 1753 (pp.40-46). X. J.G. Wollrath, Horticultura academica. 1754 (pp.46-49). XI. D.M. Virgander, Frutetum Suecicum. 1758 (pp.50-55). XII. D. Pontin, Arboretum Suecicum. 1759 (pp.55-59). XIII. E.A. Nordblad, Instructio peregrinatoris. 1759 (pp.59-60), XIV. J.C. Tengborg, Hortus culinaris. 1764 (pp.60-81). XV. Linné och den Borgströmska professuren. (pp.81-87).
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Linné, Carl von, 1707-1778 17093
Gardening 108326
Agriculture 108310
Sweden 3561
Additional author(s):
Rydbeck, Eric,
1732-1795
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
u81858
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes: