Union Catalogue

Partner logo

Title details

Author:
Hasselquist, Friedrich
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Dr. Fred. Hasselquist's Reize naar Palestina, of het H. Land ... / In twee deelen, met fraaije koperen plaaten versierd. In 't licht gegeven, door ... Carolus Linnæus.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 3584

Edition details

Publisher:
by Jacobus Loveringh
Place of publication:
Te Amsterdam
Publishing year:
1771
Edition:
Physical description:
1-2 i 1 bd., 5 tav.
Series entry:
Language(s):
Dutch

Notes

General notes:
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Additional author(s):
Linné, Carl von
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
Reize naar Palestina.
Fred. Hasselquist's Reize naar Palestina.
OPAC identifier:
20230802030409.0
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Partner logo

Title details

Author:
Hasselquist, Fredrik, 1722-1752.
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Dr. Fred. Hasselquist's Reize naar Palestina, of het H. Land : Op hoog bevel van de Koninginne van Zweeden Louisa Ulrika in't licht gegeven door den beroemden Hoogleeraar Carolus Linnaeus.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 3584

Edition details

Publisher:
By Jacobus Loveringh
Place of publication:
Amsterdam
Publishing year:
1771
Edition:
Physical description:
2 vols. : ill. (5 folded pls.) ; 23 cm.
Series entry:
Language(s):
Dutch

Notes

General notes:
The plates are all in Vol. 2.
Contents notes:
Deel 1. Behelzende den merkwaardigen Zee- en Land-togt derwaarts en te rug naar Smirna, nevens verscheide nutte Ontdekkingen. lx, 315 p. 1771. Page 315 is misnumbered as 115. Deel 1 contains, inter alia: Eenige Levensbyzonderheden van wylen den geleerden Dr. Frederik Hasselquist. Beschreven door den beroemden Carolus Linnaeus. pp. xxi-xxxvi. Naamlyst (347) der geenen, welken dit werk, met hunne lnteekeningen, hebben gelieven te vereeren. pp. xlix-lx. Reize naar het Oosten. pp. 1-240. Brieven van den Heer Fredrlk Hasselquist, geduurende zyne Reizen naar het Oosten, geschreven aan den Hoogleeraar Carolus Llnnaeus, &c. pp. 241-315. Deel 2. Behelzende de beschryvlng der Dieren, Planten, en andere Naturalien; als mede, van zommlge geneesmiddelen, en genees- en handelkundige zaken. 426 : 5 pls. 1771. Deel 2 contains : 1. Eerste Kiasse of Bende van de viervoetige Dierem pp. 3-25. 2. Tweede Klasse of Bende de Vogelen. pp. 26-108. 3. Derde Klasse of Bende behelzende de Dieren van beiderlei leven (Amphibia) pp. 109-143. 4. Vierde Klasse of Bende behelzende de Vtsschen. pp. 144-245. 5. Vyfde Klasse van de gekorvene Dleren. pp. 245-284. 6. Zesde Klasse van de Wormen of Slakken. pp. 284-294. 7. Van de Planten. pp. 294-341. 8. De Egyptische Kawoerde-Planten. pp. 342-359. 9. Lyst van Egyptische Planten, welken op den 12 Maart 1751 aan de oevers van den arm des Nyls, die naar Damiate vloeit, gebloeid hebben. pp. 360-364. 10. Steenen. pp. 364-367. 11. De Natuurlyke Hlstorie van Palaestina. pp. 367-378. 12. Bybel-Verklaringen. pp. 378-386. 18. Materia Medica. Beschryving van sommige enkelde Geneesmiddelen, &c. pp. 386-418. 14. Handel-Zaken. pp. 418-426.
Provenance:
NHM GENERAL - Bookplate of Basil Soulsby on front endpaper of both volumes.
Title history:
Language notes:
In Dutch.
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Additional author(s):
Linné, Carl von,
1707-1778
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
995535302081
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
By permission of the Trustees of The Natural History Museum (London).
NHM GENERAL - Presented by Basil H. Soulsby. 17.xii.1928.
NHM GENERAL - Lettering 4.ii.1929. 3/-. Spine has raised bands. Pages have not been trimmed.
LINNLINK
4
Partner logo

Title details

Author:
Hasselquist, Fredrik, 1722-1752
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Dr. Fred. Hasselquist's Reize naar Palestina, of het H. Land. Tweede deel; behelsende de beschryving der Dieren, Planten, en andere Naturaliën; als mede, van zommige Geneesmiddelen, en Genees- en Handelkundige Zaken.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 3584

Edition details

Publisher:
Place of publication:
Te Amsterdam, by Jacobus Loveringh, MDCCLXXI.
Publishing year:
1771
Edition:
Physical description:
[2], 426 s., v vikta pl.-bl.
Series entry:
Language(s):
Dutch

Notes

General notes:
Impressum hämtat från ett för hela verket tillagt titelblad
På tillagt titelblad för hela verket: "Op hoog bevel van de koninginne von Zweeden Louisa Ulrika. In 't licht gegeven, door den beroemden hoogleeraar Carolus Linnæus. In twee deelen., met fraaije koperen plaaten verfierd.
Contents notes:
Provenance:
Exlibris: Corn: Henr: Â Roy. Medicinae Doctor.
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Additional author(s):
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
Reize naar Palestina, of het H. Land
OPAC identifier:
11280262
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Uka Brunt halvskinnband med förstärkta hörn, mörkstänkt överdragspapper, guldtryk på ryggen

Title details

Author:
Hasselquist, Fredrik, 1722-1752
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Dr. Fred. Hasselquist's Reize naar Palestina, of het H. Land. Eerste deel; behelzende den merkwaardigen Zee-en Land-Togt derwaarts en te rug naar Smirna, nevens verscheide nutte Ontdekkingen.
Varying title form:
Reize naar Palestina, of het H. Land
Soulsby no.:
Soulsby no. 3584

Edition details

Publisher:
Place of publication:
Te Amsterdam, by Jacobus Loveringh, MDCCLXXI.
Publishing year:
1771
Edition:
Physical description:
lx, 315 [1] s. ; 8:o
Series entry:
Language(s):
Dutch

Notes

General notes:
Impressum hämtat från ett för hela verket tillagt titelblad
På tillagt titelblad för hela verket: "Op hoog bevel van de koninginne von Zweeden Louisa Ulrika. In 't licht gegeven, door den beroemden hoogleeraar Carolus Linnæus. In twee deelen., met fraaije koperen plaaten verfierd.
Contents notes:
Provenance:
Exlibris: Corn: Henr: Â Roy. Medicinae Doctor.
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Additional author(s):
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
11280254
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Uka Brunt halvskinnband med förstärkta hörn, mörkstänkt överdragspapper, guldtryk på ryggen
Partner logo

Title details

Author:
Hasselquist, Fredrik, 1722-1752
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Dr. Fred. Hasselquist's Reize naar Palestina, of het H. Land. Tweede deel; behelsende de beschryving der Dieren, Planten, en andere Naturaliën; als mede, van zommige Geneesmiddelen, en Genees- en Handelkundige Zaken.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 3584

Edition details

Publisher:
Place of publication:
Te Amsterdam, by Jacobus Loveringh, MDCCLXXI.
Publishing year:
1771
Edition:
Physical description:
[2], 426 s., v vikta pl.-bl.
Series entry:
Language(s):
Dutch

Notes

General notes:
Impressum hämtat från ett för hela verket tillagt titelblad
På tillagt titelblad för hela verket: "Op hoog bevel van de koninginne von Zweeden Louisa Ulrika. In 't licht gegeven, door den beroemden hoogleeraar Carolus Linnæus. In twee deelen., met fraaije koperen plaaten verfierd.
Contents notes:
Provenance:
Exlibris: Corn: Henr: Â Roy. Medicinae Doctor.
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Additional author(s):
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
Reize naar Palestina, of het H. Land
OPAC identifier:
991017586469707596
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Uka Brunt halvskinnband med förstärkta hörn, mörkstänkt överdragspapper, guldtryk på ryggen

Title details

Author:
Hasselquist, Fredrik, 1722-1752
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Dr. Fred. Hasselquist's Reize naar Palestina, of het H. Land. Eerste deel; behelzende den merkwaardigen Zee-en Land-Togt derwaarts en te rug naar Smirna, nevens verscheide nutte Ontdekkingen.
Varying title form:
Reize naar Palestina, of het H. Land
Soulsby no.:
Soulsby no. 3584

Edition details

Publisher:
Place of publication:
Te Amsterdam, by Jacobus Loveringh, MDCCLXXI.
Publishing year:
1771
Edition:
Physical description:
lx, 315 [1] s. ; 8:o
Series entry:
Language(s):
Dutch

Notes

General notes:
Impressum hämtat från ett för hela verket tillagt titelblad
På tillagt titelblad för hela verket: "Op hoog bevel van de koninginne von Zweeden Louisa Ulrika. In 't licht gegeven, door den beroemden hoogleeraar Carolus Linnæus. In twee deelen., met fraaije koperen plaaten verfierd.
Contents notes:
Provenance:
Exlibris: Corn: Henr: Â Roy. Medicinae Doctor.
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Additional author(s):
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
991016016879707596
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Uka Brunt halvskinnband med förstärkta hörn, mörkstänkt överdragspapper, guldtryk på ryggen