Union Catalogue

Partner logo

Title details

Author:
Linné, Carl von, 1707-1778.
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Single Works. Systema naturae
Title:
Sistema naturæ. (Vermeerdert met de Mantissa altera ... De uytvoerige beschryving van Houtuin ... De Nova genera van Tunberg ... De Javasche planten, etc.) Lat. and Dutch.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 104

Edition details

Publisher:
Place of publication:
Batavia
Publishing year:
1783
Edition:
Physical description:
(8o)
Series entry:
Language(s):
Latin

Notes

General notes:
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Additional author(s):
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
017457959
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Partner logo

Title details

Author:
Linné, Carl von, 1707-1778
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Systema naturae.
Title:
Sistema natura. Met een latynsch en een nederduits alphabetisch register. Ao: 1783.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 104

Edition details

Publisher:
Place of publication:
[S.n.] [Batavia] Ao: 1783.
Publishing year:
1783
Edition:
Physical description:
112, 105-120, 5-115 [1] s. ; 8:o
Series entry:
Language(s):
Dutch

Notes

General notes:
Contents notes:
Provenance:
Bibliotheca Upsaliensis ex dono D. Doct. P. Thunberg ... ; Öfverlämnad från Uppsala Univ.Bibl. 1908 4/1, i utbyte mot en mindre utförlig upplaga af samma år, hvaraf K.V.A. ägde 2 ex. [undertecknat] J. Bot. ; stämpel: K. Vetenskaps Akademiens Bibliotek Carl Peter Thunberg
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Växtsystematik sao 163640
Systematik djur sao
Verk före 1800 saogf 353523
Additional author(s):
Radermacher, Jacob Cornelius Mattheus,
1741-1783
Additional corporate author(s):
Kungl. Vetenskapsakademien
Uppsala universitetsbibliotek
Additional title(s):
OPAC identifier:
12754483
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
H Senare inbindning: Stänkt kvartsband med brunmarmorerat pärmpapper och hörnförstärkningar av pergament, fast slät rygg med grönt titelfält, rödsprängda snitt (1900-talets början)
Partner logo

Title details

Author:
Linné, Carl von, 1707-1778
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Systema naturae.
Title:
Sistema natura. Met een latynsch en een nederduits alphabetisch register. Ao: 1783.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 104

Edition details

Publisher:
Place of publication:
[S.n.] [Batavia] Ao: 1783.
Publishing year:
1783
Edition:
Physical description:
112, 105-120, 5-115 [1] s. ; 8:o
Series entry:
Language(s):
Dutch

Notes

General notes:
Contents notes:
Provenance:
Carl Peter Thunberg
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Växtsystematik sao
Systematik djur sao
Verk före 1800 saogf
Additional author(s):
Radermacher, Jacob Cornelius Mattheus,
1741-1783
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
991000437229707596
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes: