Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (973 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl von Linnés betydelse säsom naturforskare och läkare. Skildringar utgifna af Kungl. Vetenskapsakademien i anledning af tvåhundraårsdagen af Linnés födelse. HJELT, Otto E. A. (Otto Edvard August), 1823-1913. 996 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Homo sapiens L. : studier i Carl von Linnés naturuppfattning och människolära. BROBERG, Gunnar, 1942-. 3891 Almqvist & Wiksell 1975 Digital version available
Linnaeus and Cornwall. SAVAGE, Spencer. 4548 Almqvist & Wiksell 1957 Digital version available
Carl von Linnés betydelse säsom naturforskare och läkare. Skildringar utgifna af Kungl. Vetenskapsakademien i anledning af tvåhundraårsdagen af Linnés födelse. HJELT, Otto E. A. (Otto Edvard August), 1823-1913. 1029 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Linné och dietetiken : minnesteckning / av Arvid Hj. Uggla. UGGLA, Arvid Hj. (Arvid Hjalmar), 1883-1964. 4688 Almqvist & Wiksell 1958 Digital version available
Carl von Linnés betydelse säsom naturforskare och läkare. Skildringar utgifna af Kungl. Vetenskapsakademien i anledning af tvåhundraårsdagen af Linnés födelse. HJELT, Otto E. A. (Otto Edvard August), 1823-1913. 1033 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Vita Caroli Linnaei : Carl von Linnés självbiografier. UGGLA, Arvid Hj. (Arvid Hjalmar), 1883-1964. MALMESTRÖM, Elis, 1895-1977. 4384 Almqvist & Wiksell 1957 Digital version available
Carl von Linnés betydelse säsom naturforskare och läkare. Skildringar utgifna af Kungl. Vetenskapsakademien i anledning af tvåhundraårsdagen af Linnés födelse. HJELT, Otto E. A. (Otto Edvard August), 1823-1913. 2923 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Carolus N. Linnaeus Örtabok 1725 / utgiven av Svenska Läkaresällskapet till Linnéjubileet 1957 genom Telemak Fredbärj. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 4456 Almqvist & Wiksell 1957 Digital version available
Linnéporträtt : supplement till Tycho Tullberg, Linnéporträtt (1907) / förteckning sammanställd av Ingegerd Tullberg Beskow. BESKOW, Ingegerd Tullberg, 1887-. 4610 Almqvist & Wiksell 1967 Digital version available
Caroli Linnaei ... Methodus avium sveticarum. Utgifven af [Axel Johan] Einar Lonnberg. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 1102 Almqvist 1907 Digital version available
Caroli Linnaei Diaeta naturalis 1733: Linnés tankar om ett naturenligt levnadssätt. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 987a Almquist & Wiksells 1958 Digital version available
Carl v. Linné, Blomsterkonungen ... Minne af den 23 Maj 1891 / af Albert Alberg. ALBERG, Albert. 2821 Alfred Lindell & Co. 1891 Digital version available
Carl von Linnes svenska arbeten i urval och med noter utgifna af [Johan Erik] Ewald Ahrling. ÄHRLING, Ewald, 1837-1888. 2484 Albert Bonniers Forlag 1879 Digital version available
Carl von Linnes Olandska resa forrattad 1741. [Edited by C.W. Forsstrand]. LINNAEUS, Carl 204 Albert Bonniers Forlag 1907 Digital version available
Linnéporträtt : vid Uppsala Universitets minnesfest på tvåhundraårsdagen af Carl von Linnées födelse : å Universitetets vägnar / af Tycho Tullberg. TULLBERG, Tycho, 1842-1920 3321 Aktiebolaget Ljus 1907 Digital version available
Linne och vaxtodlingen af M[agnus] B[ernhard] Swederus. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 620a Akademiska Boktryckeriet 1907 Digital version available
Linnés Vorlesungen über die Cultur der Pflantzen / utgifven af M. B. Swederus. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 3551 Akademiska Boktryckeriet 1907 Digital version available
Linnes dietetik. Pa grundvalen af dels hans eget originalutkast till forelasningar: Lachesis naturalis quae tradit dietam naturalem. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 987 Akademiska Boktryckeriet 1907 Digital version available
Caroli Linnaei Hortus Uplandicus med inledning och förklaringar af Th. M. Fries. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 236 Akademiska Bokhandeln 1899 Digital version available