Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Fyra skrifter / Carl von Linné ; [texten är redigerad av Arvid Hj. Uggla] ; illustrerade av Harald Sallberg. Linné, Carl von, 1707-1778 3925 Nordiska bibliofilsällskapet 1939 Digital version available
Fête, séculaire de Charles de Linné, célébrée par la Société Impériale des Naturalistes de Moscou, le 24/12 Juin, 1835 / Publiée par le Directeur de la Société, Gotthelf Fischer de Waldheim. Fischer von Waldheim, Gotthelf, 1771-1853. 2686 Auguste Semen 1835 Digital version available
Följande beskrifningar af detta Hedegräset hafva Botanici gifvit, hvilke äro insände til Kongl. Vetenskaps Academien af Herr Professor Linnaeus. Linné, Carl von, 1707-1778 401 hos Lorentz Ludewig Grefing, p°a des egen bekostnad 1744 Digital version available
För alla i Upsala varande Vetternskapernas Gynnare Vänner och idkare tillkännagifves härmed den högtidlighet som med Konungens allernådisgste tillstånd ... den tjugufemte Maji [1807] Aurivillius, Per Fabian. 2645 Tryckt hos Joh. Fredr. Edman 1807 Digital version available
Förgät-mig-ej : en samling fosterländska och populära bilder, naturskildringar ... / utgiven af Onkel Manne 2736a C. E. Gernandt 1867 Digital version available
Förklaring, huru vida luckt af Hampa fördrifver K°al-mas / af Olof Gerdes ; ... v. Linné, har ansedt föreg°aende Rön för ganska sannolikt... Gerdes, Olof 1213 Tryckte hos Directeuren Lars Salvius, p°a des egen kostnad 1771 Digital version available
Förr och Nu : illustrerad läsning för hemmet. Bd. 1-2. 1870-1871. 2744a 1870-71 Digital version available
Förr och Nu : illustrerad läsning för hemmet. Bd. 1-2. 1870-1871. 3155a 1870-71 Digital version available
Förr och Nu. Bd. 2. Hft. 1-12. 1887 / utgifven och redigerad af B. Wadström. Wadström, B. 2813a 1887 Digital version available
Förslag till inscription öfver framledne Archiatren m. m. Carl von Linnés minnesvǎrd, samt till Skådepenningar öfver namnkunnige Män i Konung Carl XI:s tid. / upgifna af Gunnar Backman Backman, Gunnar, 1762-1848 2635a Tryckte hos Joh. Pehr Lindh 1800 Digital version available
Försök til mineralogie, eller mineral-rikets upställning / [A. F. Cronstedt] Cronstedt, Axel Fredrik, 1722-1765. 1025d Tryckt uti Wildiska tryckeriet 1758 Digital version available
Försök till en mineralogie, eller mineral rikets upställning / [A. F. Cronstedt] Cronstedt, Axel Fredrik, 1722-1765. 1025e Tryckt hos Johan Arv. Carlbohm 1781 Digital version available
Förteckning öfver ... Joh. Arv. Afzelius's efterlemnade samling af Böcker, Kartor, Snäckor, Sigiller, Sigillstampar m.m. i Historia, Botanik, Naturvetenskap, Trädgårdsskötsel, Resor ... hvilken kommer att försäljas å Stockholms Bokauktionskammare ... den 21 maj [1892], &c. 3670 J. W. Holm 1892 Digital version available
Förtekning på K. Vetensk. Academiens Bok-Samling. År 1768. Linné, Carl von, 1707-1778 3620 Tryckt hos Direct. Lars Salvius 1768 Digital version available
G. H. Kramer ... Elenchus Vegetabilium et Animalium per Austriam inferiorem observatorum. Sistens ea in classes et ordines et species redacta. Kramer, Wilhelm Heinrich. 637b Typis Ioannis Thomae Trattner 1756 Digital version available
Galerie des enfants célèbres, ou Panthéon de la jeunesse : Linné. Tulou, François 2805 1885 Digital version available
Gaudia poetica : Latina, Anglica, et Gallica lingua composita A.̊ 1769. Calvert, Frederick, 1731-1771. 2588 Litteris Späthianis 1770 Digital version available
Gaura biennis, planta Americana / a C. Linnaeo descripta. Linné, Carl von, 1707-1778 547 Typis & Impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
Gaura, eine Pflanze aus Nordamerica / von Carl Linnäus beschrieben. Linné, Carl von, 1707-1778 546 bey Georg Christian Grund, und Adam Heinrich Holle 1757 Digital version available
Gaura, en växt frän Norra America / beskrifven af Carl Linnæus. Linné, Carl von, 1707-1778 545 hos Lars Salvius, p°a dess egen kostnad 1756 Digital version available