Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Familles naturelles des Plantes. Tome premier. Permière partie, Comprenant l'histoire de la botanique et le plan des familles naturelles des plantes / de Michel Adanson Adanson, Michel, 1727-1806. 646 Victor Masson 1847 Digital version available
Contenant une préface istorike sur l'ét́at ancien et actuel de la botanike, et une téorie de cette science. Partie 1. Adanson, Michel, 1727-1806. 645 Chez Vincent 1763 Digital version available
Tal, om läkare-vetenskapens grundläggning och tilväxt vid rikets älsta lärosäte i Upsala, hållet vid Praesidii nedläggande uti Kongl. Vetenskaps Academien den 10 Aug. 1796 / af J. G. Acrel. Acrel, Johan Gustaf, 1741-1801 2630 1796 Digital version available
Linnés språk och stil : studier i Linnés svenska författarskap / av Margit Abenius ... [et al.] ; samlade och utgivna av Sigurd Fries. Abendius, Margit, b.1899. 3896 Prisma 1971 Digital version available
Flora Bedfordiensis : comprehending such plants as grow wild in the county of Bedford arranged according to the system of Linnæus with occasional remarks / by Charles Abbot. Abbot, Charles, 1761-1817. 763a 1798 Digital version available
Då Archiatern Herr Doct. Carl Linnaeus blef dubbad til Riddare af Konglige Nordstjärne-Orden den 27 April 1753. Yttrade deröfver sin fägnad några Natural Wettenskapens idkare. A., R.H.L.S. 2586 Tryckt hos L.M. Höjer 1753 Digital version available
Bokauktion den 22-25 maj 1929 : Linnéana; Bibliografi; Jakt; Svensk topografi ... som tillhört framlidne Överbibliotekarien J. M. Hulth, o. a., &c. 1928-29. Nr. 34. 3717 1929 Digital version available
Zur Zweihundertjahrfeier des Geburtstages von Karl von Linné am 23.-25. Mai 1907. 2868a 1907.] Digital version available
Linnaean Symposium and opening of the Strandell Room, 1-3 June 1973 : Hunt Botanical Library of the Hunt Institute for Botanical Documentation, Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania / [Hunt Institute for Botanical Documentation] 3908 Hunt Institute for Botanical Documentation 1973 Digital version available
Carl von Linnés Bedeutung als Naturforscher und Arzt : Schilderungen herausgegeben von der Königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften anlässlich der 200-jährigen Wiederkehr des Geburtstages Linnés. 2925 C. Fischer (1908-)1909 Digital version available
Svensk Farmaceutisk Tidskrift. Årg. 24. No. 10, 13, 17 & 18. 1001 1920 Digital version available
Trädgården : illustrerad tidskrift för trädgårdsskötsel, &c. 1908. No. 6; 1916. Årg. 15, No. 11; 1917. Maj 23, 1917. 2989a 1908, 1916, 1917. Digital version available
Förteckning öfver ... Joh. Arv. Afzelius's efterlemnade samling af Böcker, Kartor, Snäckor, Sigiller, Sigillstampar m.m. i Historia, Botanik, Naturvetenskap, Trädgårdsskötsel, Resor ... hvilken kommer att försäljas å Stockholms Bokauktionskammare ... den 21 maj [1892], &c. 3670 J. W. Holm 1892 Digital version available
Pubblicazione fatta per cura del Museo Civico di Rovereto. 2486 publisher not identified 1885- Digital version available
Natural history Linnaeans : catalogue 503 / Björck & Börjesson 4064 Björck & Börjesson 1982 Digital version available
[Collection of ten Official Programmes. May 23-26, 1907]. 2932 1907 Digital version available
Lännetär : album utgifvet af Vestfinska Afdelningen. VI. 2756 1877 Digital version available
Hygiea : medicinsk och Farmaceutisk Månadsskrift. Bd. 34, no 7. Juli 1872. 2747 1872 Digital version available
Strix : utgifvare: Albert Engström. Årg. 11. no. 22. Den 29 Maj, 1907. 2935c 1907 Digital version available
Svensk Läraretidning. Årg. 26, no. 20 & 21. 2947b 1907 Digital version available