Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Linné i Bibelkommissionen : en episod ... Wijkmark, Óskar Henning Vilhelm, 1875- 2984a 1913 Digital version available
Linné i Chicago / [Av H. Wieselgren]. Christian Erikssons Linné i Art Institute, Chicago. Dit skänkt af P.S. Peterson af Rosehill. Eriksson, Christian. 2829 1894 Digital version available
Linné i Lappland : utdrag ur Carl Linnæus' dagbok från resan till Lappland 1732, ur hans lapska flora och reseberättelsen till Vetenskaps-Societeten i Uppsala, ur anteckningar och brev m.m. : en antologi / sammanställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von, 1707-1778. 3935 Forum 1969 Digital version available
Linné i Lund : föredrag i Kungl : Fysiografiska Sällskapet den 2 December 1927 Gertz, Otto Daniel. 3088b Håkan Ohlssons Boktryckeri 1928 Digital version available
Linné i Stockholm Forsstrand, Carl Wilhelm, 1854-1928 2987 Hugo Geber 1915 Digital version available
Linné i böckernas värld : ur Birger Strandells handskrifts- och boksamling. Vårutställning i Kungliga Biblioteket, 28.4. - 13.5.1967 : Katalog. 3725f 1967] Digital version available
Linné och Flora Upsaliensis : föredrag ... den 12 nov. 1921. Almquist, Erik. 904 1922 Digital version available
Linné och Pharmocopoea Svecica. Drake, Gustaf. 1005 1921 Digital version available
Linné och Uppsala : glimtar fran en tid av kamp och framgangar. Gullander, Bertil, 1915- 3120bxe Awe-Gebers 1978 Digital version available
Linné och Växtodlingen af M. B. Sweferus : (Tal om Planterings nytta och nödvändighet i synnerhet pa slättbygden i Öster-Göthland ... af E. O. Rydbeck) Swederus, Magnus Bernhard, 1840-1911. Rydbeck, Ericus Ol., 1732-1795. 2933a 1907 Digital version available
Linné och cecidologien. I. II. Gertz, Otto Daniel. 1271d 1929-1930 Digital version available
Linné och cecidologien. I. II. Gertz, Otto Daniel. 1271e 1929-1930 Digital version available
Linné och hans vetenskap. Ett bidrag till faderneslandets vetenskaps-historia / Af G. Wahlenberg. Wahlenberg, Georgius, 1780-1851 2659 Palmblad & Co. 1822 Digital version available
Linné och jordbruket. [Af] Hans Tedin. Hvad Linné har att säga om "slagrutan" / [Af] H. T-n. [i.e. Hans Tedin]. Tedin, Hans, 1860-1930. 2931 1907 Digital version available
Linné om Skaparen / av Tage Almer. Almer, Tage, 1901-1973 3890 CWK Gleerups Förlag 1968 Digital version available
Linné om Småland : några utdrag ur hans skrifter / Carl von Linné ; [edited by Axel Ramm] Linné, Carl von, 1707-1778 29 W. Zachrisson 1907 Digital version available
Linné om den kulliga nötboskapen : ett bidrag till frågan om den kulliga och behornade nötboskapens fylogenesis / av E. O. Arenander Arenander, Erik Oskar, 1862- 201 Almqvist & Wiksells Boktryckeri 1919 Digital version available
Linné om resor i allmänhet, hans ungdomsfärder, särskildt de till Lappland och Dalarne. Leiden och Hartekamp. Linnés senare resor : till Öland-Gottland och Skåne ; hans skildringskonst Lindfors, Axel Otto 225 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Linné på Gotland : utdrag ur Carl Linnaeus' dagboksmanuskript från gotländska resan 1741, ur den publicerade reseberättelsen, samt ur andra tryckta arbeten / en antologi sammanställd av Bertil Gullander Linné, Carl von, 1707-1778. 3939 P. A. Norstedt & Söners förlag 1971 Digital version available
Linné på Öland : utdrag ur Carl Linnaeus' dagboksmanuskript från öländska resan 1741, ur den publicerade reseberättelsen, andra tryckta arbeten, avhandlingar, brev m. m. / en antologi sammanställd av Bertil Gullander Linné, Carl von, 1707-1778 3940 P. A. Norstedt & Söners förlag 1970 Digital version available