Union Catalogue

All records for British Library (2112 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl Linnæi ... Gothländska resa ... Ny upplaga, etc. Linné, Carl von, 1707-1778. 203 1890 Digital version available
Carl Linnæi ... Skånska resa ... förrättad år 1749 ... Redigerad av Carl-Otto von Sydow. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. Linné, Carl von, 1707-1778. 3941 1959 Digital version available
Carl Linnæi ... Skånska resa på ho̊ga O̊fwerhetens befallning förrättad år 1749 : Med rön och anmärkningar uti oeconomien, naturalier, antiquiteter, seder, lefnads-sätt. Linné, Carl von, 1707-1778 209 uplagd på Lars Salvii kostnad 1751 Digital version available
Carl Linnæi ... Tal, om märkvärdigheter uti insecterna, hållit för Kongl. Vetens. Academien 1739 d. 3 October. Linné, Carl von, 1707-1778 1344 trykt hos Lars Salvius 1752 Digital version available
Carl Linnæi ... Tal, om märkwärdigheter uti insecterne, hållit för Wettenscaps Academien 1739. d. 3. October. Linné, Carl von, 1707-1778 1341 uti det Kongl. tryckeriet hos directeuren Pet. Momma 1739 Digital version available
Carl Linnæi ... Wästgöta-resa : förrättad år 1746. Med anmärkningar uti oeconomien, naturkunnogheten, antiquiteter, inwånarnes seder och lefnads-sätt. Linné, Carl von, 1707-1778 218 uplagd på Lars Salvii kostnad 1747 Digital version available
Carl Linnæi ... Öländska och gothländska resa : på riksens ... ständers befallning förrättad åhr 1741. Med anmärkningar uti oeconomien, natural-historien, antiquiteter &c. Linné, Carl von, 1707-1778 202 hos Gottfried Kiesewetter 1745 Digital version available
Carl Linnæi ... Öländska och gotländska resa ... förrättad år 1741 ... Redigerad av Carl-Otto von Sydow. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. [With maps and illustrations.] Linné, Carl von, 1707-1778. 4344 1962 Digital version available
Carl Linnæi Tal om märkvärdigheter uti insecterne, hollit för Kongl. Vetens. Academien 1739 d. 3 October. Linné, Carl von, 1707-1778 1343 tryckt hos Lars Salvius 1747 Digital version available
Carl Linnæus. Den linneanska traditionen. [With plates, including portraits and a map.] Hagberg, Knut, 1900-1975. 4350 1951 Digital version available
Carl Linnæus. [With plates, including portraits.] Hagberg, Knut, 1900-1975. 4367 1939 Digital version available
Carl Von Linne. Jahn, Ilse. 4371 Teubner Verlagsgesellschaft 1978 Digital version available
Carl Von Linne. Jahn, Ilse. 3471 Teubner Verlagsgesellschaft 1978 Digital version available
Carl v. Linne und seine Bedeutung fur die Bibliographie : Festschrift / Carl Linnaues. Linnaeus, Carl. 3685 W. Junk 1907 Digital version available
Carl von Linné / [av] Wilfrid Blunt ; översättning Gull Brunius ; fackgranskning och förord Gunnar Broberg. Blunt, Wilfrid, 1901-1987. 4030 Trevi 1977 Digital version available
Carl von Linné : Beiträge über Zeitgeist, Werk und Wirkungsgeschichte : gehalten auf dem Linnaeus-Symposion in Hamburg am 21. und 22. Oktober 1978 / von H. Goerke ... [et al.]. Goerke, H. 3892 Vandenhoeck & Ruprecht 1980 Digital version available
Carl von Linné : Geniets kamp för klarhet. [With plates, including portraits.] Malmeström, Elis, 1895- 4383 1964 Digital version available
Carl von Linné : Inledning av Carl Fehrman. Levertin, Oscar, 1862-1906. 4378 Pan/Norstedt 1968 Digital version available
Carl von Linné : barndom, hem, skola; kulturhistorisk skildring / [av] Ingrid Wallerström. Wallerström, Ingrid. 4405 Zindermans 1974 Digital version available
Carl von Linné : boningar, trädgårdar och miljöer / Marita Jonsson, text och foto. Jonsson, Marita. 4027 Forum c2003 Digital version available