Union Catalogue

All records for Uppsala University Library (1951 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Gedächtnisrede auf den Hrn. Arch. und Ritter Carl von Linné in sr. kön. Maj. Gegenwart vor der kön. Acad. d. Wissensch. d. 5 Dec. 1778. Gehalten vom Hn. Arch. ... A. Bäck. Aus dem Schwedischen. Stockholm und Upsala bei M. Swederus, kön. : Ac. Buchh. 1779. Bäck, Abraham, 1713-1795 2595 Swederus 1779 Digital version available
Zur Geschichte der hundertteiligen Thermometerskala / R. Börnstein Börnstein, Richard 4801 S. Hirzel 1907 Digital version available
Through the fields with Linnaeus, a chapter in Swedish history. Caddy, Florence 2809 Longmans, Green, and Co. 1887 Digital version available
La philosophie de la vie au 18e siècle : étudiée chez Fontenelle, Montesquieu, Maupertuis, La Mettrie, Diderot, d'Holbach, Linné Callot, Émile 4307 Rivière 1965 Digital version available
Landskapsbilden i Linnés Skånska resa. : Föredrag vid Svenska Linné-sällskapets sammanträde den 28 november 1932. [Illustr.] Campbell, Bror Åke 4363 1933 Digital version available
Skånska bygder under förra hälften av 1700-talet : etnografisk studie över den skånska allmogens äldre odlingar, hägnader och byggnader / av Åke Campbell. Campbell, Åke, 1891-1957 216a Lundequistska bokhandeln 1928 Digital version available
Carl von Linné / av Olof Carlbring, idé och dataurval ; Anna Otterhed, textning och dekor. Carlbring, Olof, 1919- 4600 Förf Ringström 1978 Digital version available
[Portraits of Linnaeus]. Carruthers, William, 1830-1922 3264 1891 Digital version available
On the original portraits of Linnaeus Carruthers, William, 1830-1922 3285 1906 Digital version available
Linneo evoluzionista? Cattaneo, Giacomo 1249 1894 Digital version available
Charles de Linné (1707-1778) / par Richard Cayouette Cayouette, Richard 4528 1959 Digital version available
Sur une correspondance inédite entre Linné et Bernard de Jussieu / par M. de Caze Caze, Aug. de 4508 1857? Digital version available
Till den minnesfest öfver Carl von Linné, som Wexjö Högre Elementarläroverk kommer att fira å Läroverkets Sollennitetssal, Carlsdagen den 28 januari 1878, inbjuder vördsamt H. S. Cederschiöld ... Cederschiöld, Henrik Samuel, 1824-1900 2787 1878 Digital version available
Om Carl Linnæi afgångsbetyg från Wexjö gymnasium / H. S. Cederschiöld. Cederschiöld, Henrik Samuel, 1824-1900 2797 Otto Sporsén 1882 Digital version available
And. Celsii ... Hus-hålls almanach för skott-året efter Jesu Christi födelse, 1744. Uträknad; til Stockholms meridian. Hwarjemte bifogas underrättelse om nyttan af wäxternes olika kiön. Med kongl. maj:tz privilegio. Stockholm, tryckt hos Lars Salvius Celsius, Anders, 1701-1744 391 (Salvius 1743 Digital version available
Från stubbotan rot till anseligt träd : [Linné 300 år] = From stubborn root to a notable tree : [Linné 300 years] / Caroline Chevallier ; [engelsk översättning: Anne Froude]. Chevallier, Caroline, 1970- 4078 Uppsala universitetsbibliotek 2007 Digital version available
Linnés testimonium til Georg Tycho Holm 1751 Christensen, Carl, 1872-1942 3059 1924 Digital version available
Dominici Cyrilli ... ad botanicas institutiones introductio. Editio altera. Cirillo, Domenico, 1739-1799 649 1771 Digital version available
On certain authentic cyperaceae of Linnaeus. By C. B. Clarke, m.a., f.l.s. Clarke, C. B. 3493 1894 Digital version available
Sketches in biography, designed to show the influence of literature on character and happiness / by John Clayton Clayton, John 4484 1825 Digital version available