Union Catalogue

All records for Uppsala University Library (1971 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Flora Capensis, quam ex consensu experient. Facult. Med. in illustri lycæo Upsaliensi, sub præsidio ... Dn. Doct. Caroli Linnæi, ... publico examini submittit ... Carolus Henr. Wännman, Upsaliensis. In audit. Carol. Major. die XXX. Maji, anni MDCCLIX. H. A. M. S. Linné, Carl von, 1707-1778 2040 s.n 1759 Digital version available
Dissertatio diætetica, de pingvedine animali, quam consens. nobil. nec non exper. ord. med. in Regia Academia Upsaliensi, præside ... Carolo Linnæo, ... publice ventilandam sistit Jacobus Lindh, Uplandus. In audit. Car. maj. ad diem XXIV. Dec. anni MDCCLIX. H. P. M. S. Linné, Carl von, 1707-1778 2100 s.n 1759 Digital version available
Arboretum-Svecicum, quod consens. experient. Facult. Medicæ in illustri lyceo Upsaliensi, præside ... Carolo Linnæo ... publico examini submittit ... David Davidis Pontin, Ostro-gothus... In auditorio Carol. maj. d. [30] Junii anni MDCCLIX. H. A. M. S. Linné, Carl von, 1707-1778 2046 s.n 1759 Digital version available
Auctores botanici in dissertatione propositi, quam consens. experient. Facult. Medic. in illustri Lycæo Upsaliensi, sub præsidio ... Caroli Linnæi ... ad publicum examen defert stipendiarus regius Augustinus Loo, Ostrogothus. In audit Carol. maj die XIV. Mart. anni MDCCLIX. H. A. M. S. Linné, Carl von, 1707-1778 2017 s.n 1759 Digital version available
Amoenitates academicae. Stockholm. 1-7. 1749-69. [Del 4] Caroli Linnæi ... Amoenitates academicæ; seu Dissertationes variæ physicæ, medicæ, botanicæ, antehac seorsim editæ, nunc collectæ et auctæ, cum tabulis ænæis. Volumen qvartum. Cum grat. & priv. s.r. maj:tis Svec. Linné, Carl von, 1707-1778 1280 1759 Digital version available
Tvänne örter, Loeflingia och Minuartia / af Carl Linnæus Linné, Carl von, 1707-1778 557 1758.] Digital version available
Caroli Linnæi ... Opera varia in quibus continentur Fundamenta botanica, Sponsalia plantarum et Systema naturæ, in quo proponuntur Naturæ regna tria secundum classes, ordines, genera & species. Linné, Carl von, 1707-1778 9 1758 Digital version available
Dissertatio de Cortice Peruviano, cujus partem priorem cons. experient. Facult. Medica in Regia Academia Upsaliensi præside ... Carolo Linnæo ... publicæ ventilationi offert Joh. Christ. Pet. Petersen, Holmiensis. In audit. Carolin. maj. die [10] Maji anni MDCCLVIII. H. A. M. S. Linné, Carl von, 1707-1778 1991 1758 Digital version available
Petri Loefling ... Iter Hispanicum, eller Resa til spanska länderna uti Europa och America, förrättad ifrån år 1751 til år 1756, med beskrifningar och rön öfver de märkvärdigaste växter, utgifven efter dess frånfälle af Carl Linnæus Löfling, Pehr, 1729-1756 3588 (Salvius 1758 Digital version available
C. Linnæi, Eqv. Delineatio plantæ, in usum auditorum Linné, Carl von, 1707-1778 550 1758 Digital version available
Specimen inaugurale, sistens medicamenta graveolentia, quod, consent. ampliss. senat. medic. Upsal. sub præsidio ... Caroli Linnæi ... pro gradu doctoris, publicæ bonorum censuræ submittit Jonas Theodor. Fagræus, ... Smolandus. In aud. Carol. maj. H. A. & P. M. S. d. XIII. Junii anni MDCCLVIII. Linné, Carl von, 1707-1778 2001 1758 Digital version available
Pandora insectorum, quam, consent. experient. Facult. Medica in illustri ad Salam lycæo, sub præsidio ... Dn. Doct. Caroli Linnæi, ... publico erudit. exam. subjicit ... Ericus Ol. Rydbeck, 0stro-gothus. In auditorio Gustaviano die XV. Julii, anni MDCCLVIII. H. A. M. S. Linné, Carl von, 1707-1778 2008 s.n 1758 Digital version available
Caroli Linnæi ... Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Editio decima, reformata. Cum privilegio s:æ r:æ m:tis Sveciæ. Tomus 1. Linné, Carl von, 1707-1778 58 1758 Digital version available
Dissertatio medica, de Spigelia anthelmia, quam consens. experient Facult. Medic. in illustri lycæo Upsaliensi, sub præsidio ... Caroli Linnæi ... pro gradu doctoris ad publicum examen defert Joh. Georg. Colliander ... Smolandus. In audit. Carol. maj. d. XXII. Martii, anni MDCCLVIII. h.a. & p. m. s. Linné, Carl von, 1707-1778 1987 1758 Digital version available
Frutetum Svecicum, quod, consens. experient. Facult. Medic. in illustri lycæo Upsal., præside ... Dn. Doct. Caroli Linnæi ... publico erudit. exam. modeste subjicit ... David Magn. Virgander, Smolandus. In audit. Carol. Majori die XXIII. Maji anni MDCCLVIII Linné, Carl von, 1707-1778 1994 1758 Digital version available
Mæcenatibus, patronis, patribus civibusque academicis et urbicis, s. p. d. Carolus Linnæus ... constitutus promotor in solemni inauguratione medica die XIX Junii celebranda Upsaliæ MDCCLVIII Linné, Carl von, 1707-1778 2006 1758 Digital version available
Culina mutata, quam suffrag. experient. Facult. Medic. in Regia academia Upsaliensi, præside, ... Carolo Linnæo, ... publicæ censuræ sistit Magnus G. Österman, Fierdhundrensis. In auditorio Carol. maj. d. XVI. Novemb. anni MDCCLVII. H. A. M. C. Linné, Carl von, 1707-1778 1983 1757 Digital version available
Dagbok öfwer en ostindisk resa åren 1750. 1751. 1752. Med anmärkningar uti naturkunnigheten, främmande folkslags språk, seder, hushållning, m.m. På fleras åstundan utgifwen af Pehr Osbeck. ... Jämte 12 tabeller och afledne skepps-predikanten Toréns bref. Stockholm, tryckt hos Lor. Ludv. Grefing, på desz egen bekostnad, 1757 Osbeck, Pehr, 1723-1805 3599 (Grefing 1757 Digital version available
Calendarium floræ, eller Blomster-almanach, med medicinska facultetens tilstånd under riddarens och archiaterns ... Carl Linnæi inseende utgifwit på latin wid kongl. academien i Upsala, i et academiskt snille prof, och sedermera förswänskat af Alexander Mal. Berger, wärmelänning. År 1756. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet 1757 Linné, Carl von, 1707-1778 1906 (kungl. tryckeriet 1757 Digital version available
Dissertatio academica, migrationes avium sistens, quam, ex consens. experient. Facult. Med. in illustri Academia Upsaliensi, sub præsidio ... Dn. Doct. Caroli Linnæi ... publicæ ventilationi subjicit ... Carolus Dan. Ekmarck, Ostro-gothus. In aud. Carol. Maj. d. II. Mart. anno MDCCLVII. Linné, Carl von, 1707-1778 1936 1757 Digital version available