Union Catalogue

All records for Uppsala University Library (1972 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Caroli Linnæi ... Materies medica liber. II. de animalibus. Et III. de mineralibus. Secundum genera loca præparata vires differentias nomina potentias usus synomyma [!] simplicia qualitates composita digesti. Holmiæ, typis Laurentii : Salvii. Anno 1763. Linné, Carl von, 1707-1778 969 (Salvius 1763 Digital version available
Caroli a Linné ... systema naturæ per regna tria naturæ secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus primus. Editio decima tertia, aucta, reformata. Cura Jo. Frid. Gmelin .. Linné, Carl von, 1707-1778 118 1789 Digital version available
Caroli Linnæi ... Philosophia botanica in qua explicantur fundamenta botanica cum definitionibus partium, exemplis terminorum, observationibus rariorum, adjectis figuris æneis. Editio altera Linné, Carl von, 1707-1778 443 1763 Digital version available
Dissertatio diætetica, in qua motus polychrestus, delineatur, quam consent. exper. Facult. Medica in Regia Academia Upsaliensi præside ... Carolo von Linné ... Publice ventilandam modeste proponit Christianus Lado, Wiburgensis. In audit. Carol. maj. die. XXIII. Decemb. Anni MDCCLXIII. H.A.M.S. Linné, Carl von, 1707-1778 2255 s.n 1763 Digital version available
Carl Linnæi ... Tal, om märkvärdigheter uti insecterna, hållit för kongl. vetens. academien uti auditorio illustri, då första præsidentskapet aflades 1739 d. 3 october. På kongl. vet. academiens befallning, tredje gången uplagdt. : Stockhom [!], trykt hos Lars Salvius. 1752. Linné, Carl von, 1707-1778 1344 (Salvius 1752 Digital version available
Flora Palæstina, quam, venia experientissimæ Facult. Med. in Reg. academia Upsaliensi, sub præsidio ... Dn. Doct. Caroli Linnæi, ... publice examinandam sistit Benedictus Joh. Strand, Sudermannus. In audit. Carol. Maj. d. [X] Martii, anni MDCCLVI. Linné, Carl von, 1707-1778 1886 1756 Digital version available
On coffee / Carolus Linnæus ; [transl. from the original Swedish by Paul Britten Austin ; original linoleum cuts by Svenolov Ehrén]. Linné, Carl von, 1707-1778 4700 Fabel :[Seelig] Björkmans eftr. 1963 Digital version available
Caroli Linnæi Ceres noverca arctoum : (Nordbornas styvmoderliga Ceres) / utg. av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778 4176 1964 Digital version available
Caroli Linnæi ... oratio de necessitate peregrinationum intra patriam. Ejusque elenchus animalium per Sueciam observatorum. Accedunt Johannis Browallii examen epicriseos Siegesbeckianæ in systema plantarum sexuale et Johannis Gesneri ... dissertationes de partium vegetationis et fructificationis structura, differentia et usu, in quibus elementa botanica dilucide explicantur Linné, Carl von, 1707-1778 1355 1743 Digital version available
Dissertatio botanica qua Nova plantarum genera suffrag. amp. et experient. fac. med. in illustri acad. Upsaliensi, sub præsidio ... Caroli Linnæi ... publice proponit Leonhard Joh. Chenon, Vermelandus. In aud. Car. maj. ad diem XIX. Oct. anni MDCCLI. Horis ante meridiem solitis. Linné, Carl von, 1707-1778 1627 s.n 1751 Digital version available
Linnés almanacksanteckningar för år 1735. Med inledning och förklaringar av Arvid Hj. Uggla. Linné, Carl von, 1707-1778 4380 1935 Digital version available
Om salladsväxter : (De acetariis) : akademisk avhandling under Linnés presidium Upsala 1756 / översatt från latinet av Ejnar Haglund ; noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778 4160 1958 Digital version available
Linné i Lappland : utdrag ur Carl Linnaeus' dagbok från resan till Lappland 1732, ur hans lapska flora och reseberättelsen till Vetenskaps-societeten i Uppsala, ur anteckningar och brev m.m. : en antologi / sammanställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von, 1707-1778 3935 Forum Bohusläningen 1969 Digital version available
Caroli Linnaei ... Philosophia botanica in qua explicantur fundamenta botanica cum definitionibus partium, exemplis terminorum, observationibus rariorum. Adiectis figuris aeneis. Editio secunda Linné, Carl von, 1707-1778 446 typis Joannis Thomae nobil. de Trattnern, cæs. reg. maj. aulæ typogr. et bibliopolæ 1783 Digital version available
Caroli a Linné ... Systema vegetabilivm secvndvm classes ordines genera species cvm characteribvs et differentiis Editio decima tertia accessionibvs et emendationibvs novissimis manv perillvstris avctoris scriptis adornata a Ioanne Andrea Mvrray D ... Linné, Carl von, 1707-1778 573 1774 Digital version available
Dissertatio medica sistens metamorphosin humanam, quam, consent. nob. et experient. Fac. Med. præside ... Carolo von Linné ... ad publicam censuram modeste defert Johannes Adolphus Wadström, Holmensis. In audit. Carol. maj. die XVI. Decembr. anni MDCCLXVII. Horis, ante merid. solitis. Horis ante meridiem solitis. Linné, Carl von, 1707-1778 2372 1767 Digital version available
Purgerande medel : akademisk avhandling under Linnés presidium 1775 / översatt från latinet av Johnny Strand; med efterskrift av Ingvar Svanberg. Linné, Carl von, 1707-1778 4133 Svenska Linnésällskapet 2010 Digital version available
Caroli a Linné ... Amoenitates academicae seu dissertationes variae physicae, medicae botanicae antehac seorsim editae nunc collectae et auctae cum tabulis aeneis. Volvmen sextvm. Editio secunda curante D. Jo. Christiano Daniele Schrebero ... Linné, Carl von, 1707-1778 1306 1789 Digital version available
Dissertatio medica, de medico sui ipsius. quam, consensu Fac. Med. ad Reg. acad. Ups. præside ... Carolo v. Linné, ... pro gradu doctoris publico examini submittit stip. reg. Johannes Grysselius Nericius philos. candid. In audit. Carol. maj. die [XI] Jun. anni MDCCLXVIII. Horis ante et post meridiem consvetis. Linné, Carl von, 1707-1778 2388 1768 Digital version available
Buxbaumia, quam, consens. experient. Facult. Medic. in illustri Academia Upsaliensi, sub præsidio ... Caroli Linnæi ... publicæ ventilationi submittit ... Antonius Rolandi Martin, ... Aboensis. In audit. Carol. maj. d. XXII. Jun. a. MDCCLVII. H. A. M. S. Linné, Carl von, 1707-1778 1966 1757 Digital version available