Union Catalogue

All records for Uppsala University Library (1971 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Karl von Linné ... Gattungen der Pflanzen und ihre natürliche Merkmale, nach der Anzahl, Gestalt, Lage und Verhältnisz aller Blumentheile. Nach der sechsten Ausgabe und der ersten und zweyten Mantisse übersetzt von Johann Jakob Planer ... Erster Band Linné, Carl von, 1707-1778 307 1775 Digital version available
Karl von Linné : Gedächtnisrede, gehalten im Naturforscherverein am 20/7 Mai 1907 / von Direktor Schweder Schweder, G 2917 1907 Digital version available
Karl von Linné : Gedächtnissrede bei der Feier in der Königl. Akademie der Wissenschaften am 10. Januar 1878 in Stockholm gehalten von derem gegenwärtigen Präses Malmsten, Pehr Henrik, 1811-1883 2779 Habel 1879 Digital version available
Karl von Linné : en lefnadsteckning / af Isak Fehr ; Med 2 planscher och 36 bilder i texten. Fehr, Isak, 1850-1929 2884 Wahlström & Widstrand Kungl. hofboktr. : Iduns tr. 1907 Digital version available
Karl von Linné : zu seinem 200jährigen Geburtstage am 23. Mai 1907 / von A. Friedrich ... Friedrich, A. 4806 Hans Schultze 1907 Digital version available
Karl von Linnés levnadssaga : samlade anteckningar / av Karl Blink Stjernström, Louise, 1827-1907. 2875 1907 Digital version available
Karl von Linnés västgötaresa / i utdrag utg. af N. Beckman. Linné, Carl von, 1707-1778 221 Ljus 1904 Digital version available
Karol Linéusz. : Zyciorys z portretem. [Karl von Linné. Levnadsteckning med porträtt.] Engeström, Wawrzyniec, 1829-1910 2751 1874 Digital version available
Katalog 60. Botanik. Carl von Linné in memoriam 3682 Svanbäck 1907 Digital version available
Kinne-kulle, aftagen i profil och beskrifven af ... : Johan Svenson Lidholm, ingifven af Carl Linnæus. Linné, Carl von, 1707-1778 1014 1747 Digital version available
Kiär hustru, wackra barn, bodde i ett palais : identitet och materialitet i hushållet von Linné / Annika Windahl Pontén. Windahl Pontén, Annika, 1966- 4906 Acta Universitatis Upsaliensis Uppsala University Library KPH Trycksaksbolaget AB 2020 Digital version available
Kongli: archiaterns ... Carl Linnäi anmärckningar; om brännwin. Linné, Carl von, 1707-1778 949 1747 Digital version available
Konglig archiaterns samt medic. och botan. professor. i Upsala ... Carl Linnäi Anmärkningar om bränwin. Skara, tryckt hos Herman Arnold Möller, kongl. gymnasii priv. boktryckare. Åhr 1750 Linné, Carl von, 1707-1778 951 (Möller 1750 Digital version available
Kopia af Linnéporträttet i Versailles Gertz, Otto D., 1878-1948 3344 Gleerup 1915 Digital version available
Kort afhandling om planternes bryllup og trolovelse, forfattet af Joh. Gustav Wahlbom fød i Calmar. Men oversat af den latinske original, som findes i C. Linn. Amoenitat Academic. Vol. I. Lugd. Batavor. 1749. ved O. Olavius. Linné, Carl von, 1707-1778 4206 s.n 2002? Digital version available
Kort begrep af natural-historien, hwaruti, efter ... Carl von Linnés samt ... Joh. Gotsch. Wallerii lärogrunder, de hufwudsakeligaste kännemärken uptagas, til naturaliernas stadgade åtskilnad i allmänhet; första begynnare til tjenst : sammandraget af mag. Fridr. Reinh. Brander. ... Wästerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn, på desz bekostnad, år 1785. Brander, Fridrik Reinhold, 1730-1800 146b 1785 Digital version available
Kort handledning för besökande på Linnés Hammarby / Utg. av Svenska Linnésällskapet. Tullberg, Tycho, 1842-1920 3007 Almqvist & Wiksell 1918 Digital version available
Kort, men tillförlitelig bij-skjötsel, på egen förfarenhet och anställte försök, efter bijens egenteliga natur och egenskaper, grundad och inrättad, samt till allmänhetens tjenst och nytta, på mångas åstundan och anmodan, utgifwen af S. Linnæus ... 1768. Wexiö. tryckt hos kongl. privilegerade och gymnasii boktryckaren, Anders Wrigseen Linnæus, Samuel, 1718-1797 3812 Vrigseen 1768 Digital version available
Kortbegrip van het zamenstel der natuur, van den heer C. Linnaeus, mit zeer veele zoorten vermeerdert dor P. Boddaert ... Tweede stuk. Linné, Carl von, 1707-1778 106 1783 Digital version available
Kring Linnéminnet : direktörstal vid Svenska akademiens högtidssammankomst den 20 december 1957 Hammarskjöld, Dag, 1905-1961 4835 Norstedt K. Boktr. 1957 Digital version available