Union Catalogue

All records for Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem, Freie Universitat Berlin (350 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Natura pelagi sub praesidio ... Caroli Linnaei ... offert Johannes Henric. Hager Linné, Carl von 1707-1778 1962 Höjer 1757 Digital version available
Museum Adolpho-Fridericianum sub praesidio ... Caroli Linnaei ... submittit Laurentius Balk Linné, Carl von 1707-1778 1443 Salvius 1746 Digital version available
Morbi expeditionis classicae MDCCLVI moderante ... Carolo Linnaeo ... committit Petrus Bierchén Linné, Carl von 1707-1778 1943 Höjer 1757 Digital version available
Minnesord öfver Carl von Linné [tal hållet den 16 November 1872 vid en minnesfest öfver Linné, gifven af Jonköpings högre Elementarläroverks studerande ungdom ; Inkomsten öfverlemnades till Kongl. Vetenskapsakademien i Stockholm såsom bidrag till minnesvården öfver Linné] af J. E. Zetterstedt Zetterstedt, Johan Emanuel 2752 Tryckeribolag 1874 Digital version available
Methodus muscorum illustrata quam ... praeside Carolo a Linné ... proponit Olof Swartz Linné, Carl von 1741-1783 3832 Edman 1781 Digital version available
Men around Linnaeus Annika Silander Hökerberg Silander-Hökerberg, Annika 4033 Silander-Hökerberg 2000 Digital version available
Medicamenta purgantia praeside ... Carolo a Linné ... proponet Johannes Rotheram Linné, Carl von 1707-1778 2448 Edman 1775 Digital version available
Mantissa plantarum two parts in one volume Carl Linnaeus. With an introd. by William T. Stearn Linné, Carl von 1707-1778 4060 Cramer [u.a.] 1971 Digital version available
Mantissa in volumen ... systematis vegetabilium Caroli a Linné 3 ex editione Joan. Jac. Roemer et Jos. Aug. Schultes. Curante I. A. Schultes 615 1827 Digital version available
Macellum olitorium praeside ... Carolo Linnaeo ... submittit Petrus Jerlin Linné, Carl von 1707-1778 2134 Salvius 1760 Digital version available
Linnés avhandling Potus Theae 1765 översatt och kommenterad av Gustaf Drake Drake, Gustaf 1634-1684 Linné, Carl von 1707-1778 4089 Svenska Linnésällskapet 2002 Digital version available
Linnéporträtt supplement till Tycho Tullberg, Linnéporträtt (1907) ; förteckning av Ingegerd Tullberg Beskow Tullberg Beskow, Ingegerd 3321b Almqvist & Wiksell 1967 Digital version available
Linnéminnena i Uppsala och pa Hammarby vägvisare av Rutger Sernander och Arvid Hj. Uggla Sernander, Rutger 1866-1944 4394 Almquist & Wiksells 1946 Digital version available
Linné, 1707 - 1778 le prince des botanistes Wilfrid Blunt Blunt, Wilfrid 4029 Belin 1986 Digital version available
Linné som myrforskare av G. Einar du Rietz DuRietz, G. Einar 4259 Lundequist 1957 Digital version available
Linné et le mouvement linnéen à Lyon la Société Linnéenne de Lyon et son patrimoine scientifique 4208 2009 Digital version available
Linné classer la nature [par Pascal Duris] Duris, Pascal 4219 2006 Digital version available
Linneo [Convegno Internationale "La Figura di Linneo e la sua Eredità a 300 Anni dalla Nascita", Villa San Michele sull'Isola di Capri, 24 giugno 2006] a cura di Paolo Cottini Cottini, Paolo 4218 Grandi Giardini Italiani 2006 Digital version available
Linneanska blomster porträtt av växter och personer kring Linné Bertil Nordenstam Nordenstam, Bertil 4005 Carlsson 2007 Digital version available
Linnaeus, genius of Uppsala Helena Harnesk Harnesk, Helena 4034 Hallgren & Fallgren 2007 Digital version available