Union Catalogue

All records for Missouri Botanical Garden (450 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Des classifications et des méthodes en botanique / par Léon Marchand. Marchand, Léon, 1833-1911. 863ae P. Lachèse, Belleuvre et Dolbeau 1867 Digital version available
Utredning af frågan om national-belöning åt Carl von Linné : vid 1760-62 årens riksdag / Af Olof Immanuel Fåhraeus. Fåhraeus, Olof Immanuel, 1796-1884. 2736 s.n 1867] Digital version available
Af Linnés brevvexling : aktstykker til naturstudiets historie i Danmark / ved J.C. Schiødte. Linné, Carl von, 1707-1778. 2483 C.A. Reitzel 1870-71] Digital version available
Om Vigiliae Plantarum, Lin. Akad. Afhandl. Åmark, Fredrik Wilhelm. 439g 1872 Digital version available
Studier i den Linnéanska nomenclaturen och synonymiken / af Ewald Ährling. Ährling, Ewald, 1837-1888. 37 Abr. Bohlins Boktryckeri 1872 Digital version available
Thesaurus literaturae botanicae omnium gentium, inde a rerum botanicarum initiis ad nostra usque tempora, quindecim millia operum recensens. Pritzel, G. A. 1815-1874. 3662 F. A. Brockhaus 1872-[77] Digital version available
Carolus Linnaeus : ein Lebensbild / von Johannes Fr. X. Gistel. Gistel, Johannes Franz Xaver, 1809- 2748 J.D. Sauerländer 1873 Digital version available
Caroli Linnaei opera hactenus inedita Flora Dalekarlica : ad verba Linnaei, propria manu scripta, accuratissime expressam, curavit et commentationibus adjectis / edidit Ewaldus Ahrling. Linné, Carl von, 1707-1778. 249 Sumptibus editoris 1873 Digital version available
Skånska resa på höga öfverhetens befallning förrättad år 1749 : med rön och anmärkningar uti oeconomien, naturalier, antiqviteter, seder, lefnads-sätt / Carl Linnaei. Linné, Carl von, 1707-1778. 211 C.W.K. Gleerup 1874 Digital version available
Ioannis Franckenii Botanologia. Francken, Johannes. 867a Typis descripsit Ed. Berling 1877 Digital version available
Botaniska trädgården i Upsala 1655-1807 : I / af Magnus Bernhard Swederus. Swederus, M. B. 1840-1916. 2761 Falu Boktryckeri-Aktiebolag 1877 Digital version available
Botaniska trädgården i Upsala 1655-1807 ett bidrag till den svenska naturforskningens historia / af M.B. Swederus. Swederus, M. B. 1840-1916. 2762 Falu Boktryckeri-Aktiebolag 1877 Digital version available
Carl von Linnés Lefnadsminnen tecknade af honom sjelf : med tillägg efter tryckta och otryckta källor / af Arvid Ahnfelt. Linné, Carl von, 1707-1778. 2754 Oscar L. Lamms Förlag 1877 Digital version available
Carl von Linné som läkare : och hans betydelse för den medicinska vetenskapen i Sverige ... / af Otto E.A. Hjelt. Hjelt, Otto E. A. 1823-1913. 994 Finska litteratur-sällskapets tryckeri 1877 Digital version available
Om Linnés betydelse i botanikens historia : med anledning af Linné-festen i Lund den 10 Januari 1878 / af J.G. Agardh. Agardh, Jacob Georg, 1813-1901. 2763 Fr. Berlings boktr. och stilgjuteri 1878 Digital version available
Carl von Linné i hans förhållande till Albrecht von Haller : ett bidrag till Linnés hundraåriga minne / af Otto E.A. Hjelt. Linné, Carl von, 1707-1778. 2768a Finska Litteratur-Sällskapets tryckeri 1878 Digital version available
Rede ter herdenking van den sterfdag van Carolus Linnaeus : eene eeuw na diens verscheiden, in Felix meritis, op den 10den Januari 1878 / uitgesproken door Dr. C.A.J.A. Oudemans ... Oudemans, C. A. J. A. 1825-1906. 2776 Scheltema & Holkema 1878 Digital version available
Linnaeana, in Nederland aanwezig : Tentoongesteld op 10 januari 1878 in het Koninklijk zoölogisch genootschap "Natura artis magistra" te Amsterdam. 2765 Scheltema & Holkema 1878 Digital version available
Carl v. Linnés vistande i Lund och bref till E.G. Lidbeck : inbjudningsskrift till den minnesfest öfver Carl von Linné som det Carolinska universitetet firar å Akademiska Föreningens i Lund festsal den 10 Januari 1878 / [Gustaf Ljunggren] Ljunggren, Gustaf, 1823-1905. 2773 Fr. Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri 1878 Digital version available
Carl von Linné's Anteckningar öfver Nemesis divina / utgifne af Elias Fries och Th. M. Fries. Linné, Carl von, 1707-1778. 1065 Lundquistska bokhandeln 1878 Digital version available