Union Catalogue

All records for Stockholm University Library (Stockholms universitetsbibliotek) (2094 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
An introduction to botany. Containing an explanation of the theory of that science, and an interpretation of its technical terms; extracted from the works of Linnæus ... with twelve copper-plates, and two explanatory tables. And an appendix; contaning upwards of two thousand English names of plants ... The second edition. To which is added, a glossary. By James Lee ... Lee, James, 1715-1795 455 1765 Digital version available
An introduction to botany. Containing an explanation of the theory of that science, extracted from the works of Linnæus; with an appendix, & glossary. By James Lee ... A new edition, improved, corrected and revised, By C. Stewart ... Lee, James, 1715-1795 460 1806 Digital version available
An introduction to botany. Containing an explanation of the theory of that science; extracted from the works of Dr. Linnæus; with 12 copper-plates, two explanatory tables, an appendix and glossary. The fifth edition, corrected, by James Lee ... Lee, James, 1715-1795 458 1794 Digital version available
An introduction to botany. Containing an explanation of the theory of that science; extracted from the works of Dr. Linnæus; with twelve copper-plates, two explanatory tables, an appendix and glossary. The third edition, corrected, with large additions. By James Lee ... Lee, James, 1715-1795 456 1776 Digital version available
An introduction to botany.:Containing an explanation of the theory of science; extracted from the works of Dr. Linnaeus; with twelve copper-plates, two explanatory tables, an appendix, and glossary. The fourth edition, corrected, with additions. By James Lee ... Lee, James, 1715-1795 457 1788 Digital version available
An introduction to the science of botany, chiefly extracted from the works of Linnaeus; to which are added several new tables and notes, and the life of the author. By the late James Lee ... Fourth edition, corrected and enlarged, by Mr. James Lee, son and successor to the author Lee, James, 1715-1795 462 1810 Digital version available
An unpublished letter from Linnaeus to James Lee, of the Vineyard, Hammersmith, Upsaliae, November 1776. With an English translation and notes by Richard Bowdler Sharpe Linné, Carl von, 1707-1778 2548a 1907 Digital version available
Analecta epistolarum, in primis historiam et res litterarias Sveciae illustrantium. Specimen II. Venia ampliss. facult. philos. Ups. exhibent Olavus Andreae Knös, ... et stipendiarius regius Andreas Hesselius, Dalekarlus. In aud.. Gust. maj. d. XXVIII. Junii an. MDCCLXXXVII. Knös, Olof, 1756-1804 2509 1787 Digital version available
Analecta epistolarum, in primis historiam et res litterarias Sveciae illustrantium. Specimen VII. Venia ampliss. facult. philos. Ups. exhibent Olavus Andreae Knös, ... et Jacobus Malmberg, Stockholmiensis. In audit. Gust. maj. d. XXII. Junii. anno MDCCXCII. Knös, Olof, 1756-1804 2468 1792 Digital version available
Analytische und bildliche Darstellung des Linnéischen Pflanzensystems, für Anfänger entworfen / von Dr. Emil Drescher. Drescher, Emil 858aa 1859 Digital version available
And. Celsii ... Hus-hålls almanach för skott-året efter Jesu Christi födelse, 1744. Uträknad; til Stockholms meridian. Hwarjemte bifogas underrättelse om nyttan af wäxternes olika kiön. Med kongl. maj:tz privilegio. Stockholm, tryckt hos Lars Salvius Celsius, Anders, 1701-1744 391 (Salvius 1743 Digital version available
Anders Sparrman : Linnean, världsresenär, fattigläkare / redigerad av Gunnar Broberg, David Dunér & Roland Moberg ; [engelsk språkgranskning och översättning: Matthew Norris]. Broberg, Gunnar, 1942-2022 Dunér, David, 1970-... 4562 Svenska Linnésällskapet Exakta 2012 Digital version available
Anders Sparrmans brev till Carl von Linné : en kulturhistorisk och språklig undersökning med naturvetenskapliga inslag / Rut Boström. Boström, Rut, 1949- 4664 Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur :Swedish Science Press [distributör] Textgruppen 2011 Digital version available
Andningens dietetik : (Respiratio diætetica) : akademisk avhandling under Linnés presidium, Uppsala 1772 / översatt från latinet av Ejnar Haglund ; efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778 4177 1965 Digital version available
Angår oss Linné? / Hans Krook. Krook, Hans, 1920-2004 3903 Rabén & Sjögren Hallandsposten 1971 Digital version available
Animadversiones in classem mammalium Linneanam, ... sub præsidio ... Andr. J. Retzii, ... pro gradu modeste offert Jacob Sönnerberg, Oelandus, stipendiar. sandbergian. D. 12 maji 1796 Retzius, Anders Jahan, 1742-1821 152 1796 Digital version available
Animadversiones in classem piscium Linneanam. Consensu ampliss. ordinis phil. Lund. Sub præsidio ... And. J. Retzii ... modeste offert Laur. Alger. Planander Ostrogothus. Die XXII junii MDCCCIII Retzius, Anders Jahan, 1742-1821 155 1803 Digital version available
Animalia composita, quæ, consent. experient. Facult. Medica in illustri lycæo Upsaliensi, præside ... Dn. Doct. Carolo Linnæo, ... publico examini submittit ... Albertus Bäck, Uplandus. In audit. Carol. Major die XXIII. Maji, anni MDCCLIX. H. A. M. S Linné, Carl von, 1707-1778 2036 s.n 1759 Digital version available
Anmälan till subscription på C. von Linné's Brefvexling med Svenskar [ Av. Joh. Em. Wikström] Wikström, Johan, 1789-1856 2474 1830 Digital version available
Anmärkning om ormarnas skilje-märken / af Carl Linnaeus Linné, Carl von, 1707-1778 1183 1752.] Digital version available