Union Catalogue

All records for Stockholm University Library (Stockholms universitetsbibliotek) (2081 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl von Linné. 23. Mai 1707-10de Januar 1778. Wille, Nordal, 1858-1924 999b 1907 Digital version available
Linné som patient år 1764. Hedbom, Karl Johan 1000b 1918 Digital version available
Linné et les fièvres intermittentes / par J. Sabrazès Sabrazès, Jean 1000a 1918? Digital version available
Carl von Linnés förhållande till farmacien och hans förbindelser med apotekarekåren. Drake, Gustaf 1002 1920 Digital version available
Linné och pharmacopoea Svecica ed. I Drake, Gustaf 1005 1921 Digital version available
Linné som læge : foredrag i Norsk medicinsk-historisk forening 21de oktober 1920 / av prof. dr. N. Wille Wille, Nordal, 1858-1924 1006 1921 Digital version available
Linné och veterinärväsendet Schoug, Ernst, 1838-1930 1007 1925 Digital version available
Linnés redogörelse för de på apoteken förvarade och i Sverige växande medicinalväxterna : botaniska förklaringar och anmärkningar / av H[ans] O[scar] Juel. [Jämte:] Juel, Hans Oscar, 1863-1931 1008 1927 Digital version available
Linné und die Lungenschwindsucht Neander, Gustaf, 1874-1941 1010 1927 Digital version available
Eine unbekannte Zeichnung eines Scheinzwitters von Carolus Linnaeus : Festschrift zum 21. Januar 1932, dem fünfzigsten Geburtstag meines Zwillingbruders Walter Bryk Bryk, Felix, 1882-1957 1011d 1932 Digital version available
Linné och lungsoten Neander, Gustaf, 1874-1941 1011 1928 Digital version available
Linnés Pluto Svecicus och Beskrifning öfwer stenriket / utgifna af Carl Benedicks. Linné, Carl von, 1707-1778 1012 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Caroli Linnæi Vulcanus docimasticus : Fahlun 1734 : efter originalmanuskriptet i Linnean Society i London / utgivet av G.A. Granström. Linné, Carl von, 1707-1778 1013 1925 Digital version available
Kinne-kulle, aftagen i profil och beskrifven af ... : Johan Svenson Lidholm, ingifven af Carl Linnæus. Linné, Carl von, 1707-1778 1014 1747 Digital version available
Linnés besök på Kinnekulle : Föredrag vid Svenska Linnésällskapets sammankomst 6 december 1929. [Illustr.] Skårman, J. A. O., 1862-1950 1015a 1930 Digital version available
Linnés Pluto Svecicus och Beskrifning öfwer stenriket / utgifna af Carl Benedicks. Linné, Carl von, 1707-1778 1016 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Petrificatet Entomolithus paradoxus, sådant, som det finnes uti ... C. G.Tessins samling. Beskrifvit af Carl Linnæus. Linné, Carl von, 1707-1778 1017 1759 Digital version available
Anmärkningar om den så kallade påfogel-stenen, af Carl Linnaeus. Linné, Carl von, 1707-1778 1023 1759 Digital version available
Om Linné såsom mineralog : anteckningar / af Eugène Svedmark Svedmark, Eugène 1027 1878 Digital version available
Linné och Skandinaviens nivåförändringar. Lindvall, Carl August, 1863-1847 1028 1897 Digital version available