Union Catalogue

All records for Stockholm University Library (Stockholms universitetsbibliotek) (2095 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Dissertatio academica sistens iter in Chinam, cons. exper. Fac. Med. Ups. moderante. ... D:no Car. v. Linné, ... publico examini submissa ab ... Andrea Sparrman, Uplando. In auditorio Carol. Maj. d. XXX. Nov. anni MDCCLXVIII. H. A. M. S Linné, Carl von, 1707-1778 2393 1768 Digital version available
Carl von Linné / en introduktion till skrifterna av Gunnar Brusewitz. Linné, Carl von, 1707-1778 4795 Gidlund Fälth 1987 Digital version available
Somnus plantarum, præside d. d. Carolo Linnæo, propositus a Petro Bremer. Helsingo. Upsaliæ, 10 Decembr. 1755. Linné, Carl von, 1707-1778 1869 1786 Digital version available
Deliciæ naturæ. Tal, hållit uti Upsala dom-kyrka år 1772 den 14 december vid rectoratets nedläggande, af Carl von Linné ... Efter de studerandes åstundan på svenska öfversatt och utgifvit. Å nyo uplagd. Stockholm, 1816. tryckt hos P. : Sohm, kongl. fält-boktryckare, directeur och ridd. af k.w.o. Linné, Carl von, 1707-1778 2427 (Sohm 1816 Digital version available
Dissertatio botanica, sistens stationes plantarum, quam ... sub præsidio ... Caroli Linnæi ... publice ventilandam sistit, Andreas Hedenberg, Stockholmiensis. In audit. Carolin major. d. III. Aprilis, anni MDCCLIV. H. A. M. S Linné, Carl von, 1707-1778 1799 1754 Digital version available
Carl Linnæi Öländska och gotländska resa på riksens höglovlige ständers befallning förrättad år 1741 : med anmärkningar uti ekonomien, naturalhistorien, antikviteter etc. : med åtskillige figurer / redigerad av Carl-Otto von Sydow ; illustrerad av Gunnar Brusewitz. Linné, Carl von, 1707-1778 4343 Wahlström & Widstrand Centraltr 1991 Digital version available
Frutetum Svecicum, quod, consens. experient. Facult. Medic. in illustri lycæo Upsal., præside ... Dn. Doct. Caroli Linnæi ... publico erudit. exam. modeste subjicit ... David Magn. Virgander, Smolandus. In audit. Carol. Majori die XXIII. Maji anni MDCCLVIII Linné, Carl von, 1707-1778 1994 1758 Digital version available
Flora Belgica, qvam consens. nobil. nec non exper. ord. med. in illust. ad salam Svion. Athenæo, sub præsidio ... Dn. Doct. Caroli Linnæi ... ad publicum examen defert Christian. Fr. Rosenthal, Lincopia O-gothus. In audit. Carol. Maj. die XV. Octobr., anno MDCCLX Linné, Carl von, 1707-1778 2130 s.n 1760 Digital version available
Caroli Linnaei ... genera plantarum. Editio nona, curante Curtio Sprengel, ... Tom. I. Classis 1-13 Linné, Carl von, 1707-1778 327 1830- 1830 Digital version available
Auctores botanici in dissertatione propositi, quam consens. experient. Facult. Medic. in illustri Lycæo Upsaliensi, sub præsidio ... Caroli Linnæi ... ad publicum examen defert stipendiarus regius Augustinus Loo, Ostrogothus. In audit Carol. maj die XIV. Mart. anni MDCCLIX. H. A. M. S Linné, Carl von, 1707-1778 2017 s.n 1759 Digital version available
Det förändrade köket : Culina mutata : akademisk avhandling under Linnés præsidium Upsala 1757 / övers. från latinet av Ejnar Haglund ; noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778 4155 1956 Digital version available
Plantæ Surinamenses, qvas, venia experient. Facult. Medicæ, in Reg. acad. Upsaliensi, præside ... Carolo Linné ... publice ventilandam offert stip. reg. Jacob Alm, Uplandus. In auditorio Carolino majori, die XXIII. Junii, anno MDCCLXXV. Horis, ante meridiem, solitis Linné, Carl von, 1707-1778 2438 1775 Digital version available
Amphibia Gyllenborgiana, dissertatione academica, cum consensu ampliss. Facultatis Medicæ in Regia Academia Upsaliensi, præside ... doct. Carolo Linnæo, med. & botan. profess. reg. & ord. descripta et publico examini subjecta a Barth. Rudolpho Hast, Ostrobothniensi, stipendiario regio. In audit. Carolino Majori die XVIII. Junii. Anni MDCCXLV. Horis, ante meridiem, solitis Linné, Carl von, 1707-1778 1413 s.n 1745 Digital version available
Om jämvikten i naturen / Carl von Linné ; inl. och komment. av Gunnar Broberg ; texterna övers. av Anders Piltz. Linné, Carl von, 1707-1778 4697 Carmina Spånga tr. 1978 Digital version available
Caroli Linnæi ... Fauna svecica sistens animalia Sveciæ regni: qvadrupedia, aves, amphibia, pisces, insecta, vermes, distributa per classes & ordines, genera & species. Cum differentiis specierum, synonymis autorum, nominibus incolarum, : locis habitationum, descriptionibus insectorum. Stockholmiæ sumtu & literis Laurentii Salvii 1746. Linné, Carl von, 1707-1778 1151 (Salvius 1746 Digital version available
Centuria II. plantarum, quam, consensu experientiss. Facult. Med. in Regia academia Upsaliensi, præside ... Carolo Linnæo ... ad publicam ventilationem defert ... Ericus Torner, V. gothus. In auditorio Carol. maj. d. II. Junii, anni MDCCLVI. H. A. M. S Linné, Carl von, 1707-1778 1853 1756 Digital version available
Skrifter af Carl von Linné 1 Flora Lapponica / öfvers. till svenska språket af Th. M. Fries. Linné, Carl von, 1707-1778 28 Vetenskapsakademien 1905 Digital version available
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné Afd. 1.D. 2 Skrifvelser och bref till K. Svenska vetenskaps-akademien och dess sekreterare / utgifna och med upplysande noter försedda af Th. M. Fries. Linné, Carl von, 1707-1778 2489 Ljus 1908 Digital version available
Caroli Linnæi ... Genera plantarum eorumque characteres naturales secundum numerum, figuram, situm, et proportionem omnium fructificationis partium. Editio quinta ab auctore reformata et aucta. Cum privilegio s.r. m:tis Sueciæ & s.r. m:tis polonicæ ac electoris Saxon. Holmiæ, impensis Laurentii Salvii. 1754 Linné, Carl von, 1707-1778 301 (Salvius 1754 Digital version available
Caroli Linnæi ... Amoenitates academicæ; seu dissertationes variæ, physicæ, medicæ, botanicæ, antehac seorsim editæ, nunc collectæ & auctæ, cum tabulis æneis. Volumen sextum. Linné, Carl von, 1707-1778 1305 1764 Digital version available