Union Catalogue

All records for Stockholm University Library (Stockholms universitetsbibliotek) (2081 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl von Linné. Föredrag hållet vid Finska Vetenskaps-Societetens årshögtid den 30 april 1907 Elfving, Fredrik, 1854-1942 2895 1907 Digital version available
Drag ur Linnés botaniska forskning Rosander, H. A., 1873- 2895a 1907 Digital version available
Carl von Linné 23/5 1707-23/5 1907 : ett tvåhundraårsminne / af Henrik Hesselman Hesselman, Henrik, 1874-1943 2896 1907 Digital version available
Carl v. Linné : et 200-aarsminde (1707-1907) / af Jens Holmboe Holmboe, Jens, 1880-1943 2897a 1907 Digital version available
Zur Erinnerung an Carl von Linné. Braun, Maximilian 2900 1907 Digital version available
Några Linnéstudier. Lindfors, Otto, 1852-1909 2903 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Carl von Linné : en minnesteckning / af C. A. M. Lindman. Lindman, Carl Axel Magnus, 1856-1928 2904 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Linnés naturforskning / af C. A. M. Lindman Lindman, Carl Axel Magnus, 1856-1928 2905 1907 Digital version available
The Upsala celebrations : the Swedish celebration of the two hundredth anniversary of the birth of Linnaeus May 23, 1707 / by Edward B. Poulton Poulton, Edward Bagnall, 1856-1943 2907a 1907 Digital version available
Carl Linnæus : Minnestal Arrhenius, Axel 2909 Grundels 1907 Digital version available
Carl von Linné : Minnestal hållet i svenska läkaresällskapet den 14 maj 1907 Müller, Erik [Gottlieb] 2910 1907 Digital version available
Carolus Linnaeus een en ander over zijne beteekenis, vooral ten opzichte van het soortsbegrip rede ter herdenking van zijn 200sten geboortedag uitgesproken te Haarlem op den 23sten mei 1907 door dr. J. P. Lotsy ... Lotsy, Johannes Paulus, 1867-1931 2911 1907 Digital version available
Linné and the love for nature. Putnam, Edward Kirby 2916 1907 Digital version available
Karl von Linné : Gedächtnisrede, gehalten im Naturforscherverein am 20/7 Mai 1907 / von Direktor Schweder Schweder, G 2917 1907 Digital version available
Scandinavians who have contributed to the knowledge of the flora of North America / by Per Axel Rydberg. Report on a geological survey of the lands belonging to the New York and Texas Land Company, Ltd., in the upper Rio Grande embayment in Texas / by Johan August Udden Rydberg, Per Axel, 1860-1931. 2918 1907 Digital version available
Linnéo en España. : Homenaje à Linneo en su segundo centenario 1707-1907. Linné, Carl von, 1707-1778 Förberg, Elof, 1851-1923 2919 1907 Digital version available
Ett minne af Linné och hans förhållande till Kalm Schauman, Georg, 1870-1930 2920 1907 Digital version available
Carl von Linné Sernander, Rutger, 1866-1944 2921 1907 Digital version available
Carl von Linné och läran om ryggradsdjuren. Lönnberg, Einar, 1865-1942 2923a 1907 Digital version available
Carl von Linnés betydelse såsom naturforskare och läkare : skildringar / utgifna af Kungl. Vetenskapsakademien i anledning av tvåhundraårsdagen af Linnés födelse 2923 1907 Digital version available