Union Catalogue

Partner logo

Title details

Author:
Halenius, Erik.
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Utrönte hushålls påminnelser, huru man utaf en tunna malt må kunna tilreda 80 kan. öl, utom 40 kan. swagare dricka, och utur en tunna säd twinga 18 til 20 kannor brännewin, med lös panna och i mindre werck, den del af mina älskade landsmän til tjenst, som antingen sjelfwa förglömt, eller nu först skulle åstunda den wetenskap utöfwa / [Erik Halenius].
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 3573

Edition details

Publisher:
tryckt hos Lars Salvius
Place of publication:
Stockholm
Publishing year:
1748
Edition:
Physical description:
31 s.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Additional author(s):
Linné, Carl von
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
20220818125248.0
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
LINNE201508 dnl LOCAL