Union Catalogue

Partner logo

Title details

Author:
Linné, Carl von, 1707-1778
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Rön om wäxters plantering grundat på naturen. 1739. / Carl von Linné ; [with notes by M. B. Swederus]
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 346

Edition details

Publisher:
Akademiska boktryckeriet
Place of publication:
Uppsala
Publishing year:
1907
Edition:
Physical description:
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
In Swedish.
With note:
Published in Soulsby no. 2933a
Dissertation notes:
Subject:
Additional author(s):
Swederus, Magnus Bernhard,
1840-1911
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
9931079902081
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
By permission of the Trustees of The Natural History Museum (London).
LINNLINK
4
Partner logo

Title details

Author:
Swederus, Magnus Bernhard 1840-1916
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Linné och växtodlingen / af M.B. Swederus.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 620a,Soulsby no. 346,Soulsby no. 376a,Soulsby no. 398,Soulsby no. 432,Soulsby no. 561,Soulsby no. 568a,Soulsby no. 1738

Edition details

Publisher:
Akademiska Boktryckeriet, Edv. Berling
Place of publication:
Uppsala
Publishing year:
1907
Edition:
Physical description:
102p., 25cm
Series entry:
Linnéfest-skrifter Uppsala Universitet Ärsskrift
Language(s):
English, Swedish

Notes

General notes:
Tal om planterings nytta och nödvändighet ... hållet ... i Upsala den 31 martii 1762, af Eric O. Rydbeck": p. [89]-102.
Contents notes:
I. Rön om wäxters plantering grundat på naturen. 1739 (pp.6-17). II. Anmärkningar om Amaryllis den sköna. 1742 (pp.17-18). III. Sibiriskt bokhwete. 1744 (pp.18). IV. Handlingar om skogars plantering. 1748 (pp.18-22). V. Om Åkerbärs plantering. 1762 (pp.22). VI. Huru kunna maskar, som göra skada på fruktträd medelst blommorna och löfvens affrätande, bäst förekommas och fördrifvas? 1763 (pp.22-27). VII. Underrättelse om nyttan af wäxternas olika kiön wid åkerbruk och trägårdar. 1744-45 (pp.28-35). VIII. M.A. Baeckner, Noxa insectorum. 1752 (pp.35-40). IX. N. Gahn, Plantae officinales. 1753 (pp.40-46). X. J.G. Wollrath, Horticultura academica. 1754 (pp.46-49). XI. D.M. Virgander, Frutetum Suecicum. 1758 (pp.50-55). XII. D. Pontin, Arboretum Suecicum. 1759 (pp.55-59). XIII. E.A. Nordblad, Instructio peregrinatoris. 1759 (pp.59-60), XIV. J.C. Tengborg, Hortus culinaris. 1764 (pp.60-81). XV. Linné och den Borgströmska professuren. (pp.81-87).
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Linnaeus, Carl, 1707-1778 17093
Gardening 108326
Agriculture 108310
Sweden 3561
Additional author(s):
Rydbeck, Eric
1732-1795
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
u81858
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes: