Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (968 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Caroli Linnaei Vulcanus Docimasticus Fahlun 1734. Efter originalmanuskriptet i Linnean Society i London. GRANSTROM, G. A. 1013 Almqvist & Wiksells 1925 Digital version available
Linné som kulturpersonlighet : nagra Linné-studier. MALMESTRÖM, Elis, 1895-1977. 3073 J. A. Lindblads F�rlag 1925 Digital version available
Linnés bildspråk : några anteckningar / av Jöran Sahlgren. SAHLGREN, Jöran, 1884-1971. 38 Carl Bloms Boktryckeri 1924 Digital version available
Linnaeus (afterwards Carl von Linné) : the story of his life, adapted from the Swedish of Theodor Magnus Fries, Emeritus Professor of Botany in the University of Uppsala, and brought down to the present time in the light of recent research / by Benjamin Daydon Jackson. JACKSON, Benjamin Daydon, 1846-1927. 2846 H. F. & G. Witherby 1923 Digital version available
Chronologic list of the dissertations of Charles Linnaeus 1743 to 1776. With reference to the libraries in the United States containing original editions of these dissertations. SWINGLE, Walter T. 2460a United States Department of Agriculture 1923 Digital version available
Ett Linnébibliotek några reflexioner och anteckningar / av Jöran Sahlgren ; Förteckning över till Linnésamlingen hörande böcker, som ej äro upptagna i J.M. Hulths Bibliographia Linnaeana / uppgjord av Elof Förberg. SAHLGREN, Jöran, 1884-1971. 3710 s.n 1923 Digital version available
Die schwedische Linnéliteratur seit 1907. BRYK, Felix, 1882-1957. 3704 Im eigenen Verlage 1923 Digital version available
Linnés botaniska trädgård och dess återställande : föredrag i trädgården den 9 Juni 1922. FÖRBERG, Elof, 1851-1923. 4413 1922? Digital version available
Notes on a catalogue of the Linnean Herbarium. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 3491/6 Printed for the Linnean Society by Taylor & Francis 1922 Digital version available
Linné som predikant : föredrag vid Svenska Linné-Sällskapets sammankomst den 12 november 1821. SAHLGREN, Jöran, 1884-1971. 3044 Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-B. 1922 Digital version available
Valda avhandlingar av Carl von Linne i oversattning utgivna av Svenska Linne-Sallskapet [Nos. 1-63]. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 1331 Almqvist & Wiksells Boktryckeri-Aktiebolag 1921 Digital version available
Linnétradgarden 1920. SVEDELIUS, Nils, 1873-1960. 4620 Almqvist & Wiksells 1921 Digital version available
Linnes Skanska resa med anmarkningar utgiven av Joran Sahlgren. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 212 P A Norstedt & Soners 1920 Digital version available
Hortus Linnaeanus : an enumeration of plants cultivated in the Botanical Garden of Upsala during the Linnean period. JUEL, H. O. (Hans Oscar), 1863-1931. 428 Almqvist & Wiksells Boktryckeri -A.-B. 1919 Digital version available
Life and letters of Sir Joseph Dalton Hooker : based on materials collected and arranged by Lady Hooker / by Leonard Huxley. HUXLEY, Leonard, 1860-1933. 3004a John Murray 1918 Digital version available
Carl von Linné : hans personlighet och livsgärning / av Elsa Ribbing ; med förord av ... Carl Forsstrand. RIBBING, Elsa, 1875-1935. 2995 J. A. Lindblads F�rlag 1918 Digital version available
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linne ... Utgifna och med Upplysande noter forsedda af Th.M. Fries och J.M. Hulth. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 2489 A.-B. Akademiska Bokhandeln, & R.Friedlander & Sohn 1917 & 1922. Digital version available
Catalogue of the Linnean specimens of amphibia, insecta, and testacea, noted by Carl von Linné / transcribed and codified by Benjamin Daydon Jackson. JACKSON, Benjamin Daydon, 1846-1927. 3491/4 Linnean Society of London 1913 Digital version available
Linnés föreläsningar öfver djurriket [1748, 1751-1752] med understöd af Svenska staten för Uppsala Universitet / utgifna och försedda med förklarande anmärkningar af Einar Lönnberg. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 3553 A.-B. Akad. Bokhandeln; R. Friedl�nder & Sohn 1913 Digital version available
Linnes forsta utkast till species plantarum. Nagra anteckningar. HULTH, J. M. (Johan Markus), 1865-1928. 497 s.n 1912 Digital version available