Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (967 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Ett Linnébibliotek några reflexioner och anteckningar / av Jöran Sahlgren ; Förteckning över till Linnésamlingen hörande böcker, som ej äro upptagna i J.M. Hulths Bibliographia Linnaeana / uppgjord av Elof Förberg. SAHLGREN, Jöran, 1884-1971. 3710 s.n 1923 Digital version available
Linné som predikant : föredrag vid Svenska Linné-Sällskapets sammankomst den 12 november 1821. SAHLGREN, Jöran, 1884-1971. 3044 Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-B. 1922 Digital version available
Linné / [redaktör: Birgitta Radhe]. Radhe, Birgitta. 4663 Länsmuseet på Gotland 2006 Digital version available
Novae plantae Schwenckia, dictae a celeb. C. Linnaeo, in Gener.Plant. Editione VI. p.567. ROYEN, David van. 306 s.n 1766 Digital version available
Adriani van Royen ... Florae Leydensis prodromus, exhibens plantas quae in Horto Academico Lugduno-Batavo aluntur. ROYEN VAN, Adrianus van, 1704-1779. 3611 Apud Samuelem Luchtmans 1740 Digital version available
The Linnaeus Apostles: global science & adventure vol. 4., Europe, Middle East, North East & West Africa. ROTHMAN, Goran, 1739-1778. 4012 IK Foundation & Company 2009 Digital version available
Den Adolphsonska Linnégåvan. ROS, Wilhelm. 4649 Sm�lands Museum 1974 Digital version available
The Linnean Ichneumon types of the Stockholm Museum. ROMAN, A. (Abraham), 1872-. 4634 Almqvist & Wiksells Boktryckeri 1936 Digital version available
The Linnean types of Ichneumon flies. ROMAN, A. (Abraham), 1872-. 4633 Almqvist & Wiksells 1932 Digital version available
Systematic zoology, volume 8, number 1, March 1959. ROLLINS, Reed C. (Reed Clark), 1911-1998. 4667 Society of Systematic Zoology 1959 Digital version available
Lars Robergs ... Tal, holne for publique promotioner, vid Upsala Academie, nu forst efter auctors tid utgifne af C.L. ROBERG, Laurentius. 3597 Uplagde pa Lars Salvii kostnad 1747 Digital version available
The travels of Peter Kalm, Finnish-Swedish naturalist, through colonial North America, 1748-1751. ROBBINS, Paula I. 4076 Purple Mountain Press 2007 Digital version available
Carl von Linné : hans personlighet och livsgärning / av Elsa Ribbing ; med förord av ... Carl Forsstrand. RIBBING, Elsa, 1875-1935. 2995 J. A. Lindblads F�rlag 1918 Digital version available
Carl von Linné : några minnesord / af Gustaf Retzius. RETZIUS, Gustaf, 1842-1919 1842-. 2958 Norstedt 1908 Digital version available
The cyclopaedia : or, Universal dictionary of arts, sciences, and literature. REES, Abraham, 1743-1825. 2649 Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme & Brown ... 1819 [i.e. 1802]-1820. Digital version available
Linnaeus and the species concept. RAMSBOTTOM, John, 1885-1974. 4389 Linnean Society of London 1938 Digital version available
Linné and the love for nature. PUTNAM, Edward K. (Edward Kirby) (1868-1939). 2916 1907 Digital version available
A general view of the writings of Linnaeus / by Richard Pulteney. PULTENEY, Richard, 1730-1801. 2607 Printed for T. Payne ; and B. White 1781 Digital version available
A general view of the writings of Linnaeus. PULTENEY, Richard, 1730-1801. 2640 J. Mawman (printer: R. Taylor and co.) 1805 Digital version available
The Upsala celebrations : The Swedish celebration of the two hundredth anniversary of the birth of Linnaeus May 23, 1707. POULTON, Edward Bagnall, Sir, 1856-1943. 4581 Oxford Magazine 1907 Digital version available