Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Om Linné som hygieniker. Almquist, Ernst Bernhard. 2948 1908 Digital version available
Svensk Läraretidning. Årg. 26, no. 20 & 21. 2947b 1907 Digital version available
Meddelande från Djurskyddets Expedition. N:r. 39. Wingborg, Frans August. 2947 F.A. Wingborg 1907 Digital version available
Carl von Linné : 23de mai, 1707-10de januar, 1778 ;and, Carl von Linné. Wille, Johan Nordal Fischer, 1858- 2945 [s.n.] ;A. W. Brøgger 1907 Digital version available
Linnés ställning till Kristendomen : några reflexioner med anledning av Linnés tvåhundraårsminne, &c. Westling, Karl Arvid, 1864- 2943 H. L. Bolinder 1907 Digital version available
Carolus Linnaeus / with an Introduction by Barton Warren Evermann Greene, Edward Lee, 1843-1915. 2942 Christopher Sower Co 1912 Digital version available
Die Stellung Linnés in der Wissenschaft einst u. jetzt : (Als "Botanische Umschau" zur Feier seines zweihundertjährigen Geburtstages.) Wagner, Adolf. 2940a 1907 Digital version available
Carl von Linné : tvåhundraårsminnet. 1707 23/5 1907 : [In verse. Begins: O, Carl von Linné! Ditt tvåhundraårsminne uppgår!]. W-N., E. 2940 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Veckan. Årg. 4, no. 27. 2938 E. Lindenstein 1907 Digital version available
Linné som lärare : studie, .... (Uppsala Folkskolelärareseminariums Linnéfest den 22 maj 1907.) Dahlgren, Harald Magnus, 1861- 2937 1907 Digital version available
Strix : utgifvare: Albert Engström. Årg. 11. no. 22. Den 29 Maj, 1907. 2935c 1907 Digital version available
Ad memoriam Caroli Linnaei bisecularem celebrandam a.d. VIII Calendas Junias MCMVII Regia Academia Scientiarum Suecica [Latin poem in Sapphics by] / R. Törnebladh. Törnebladh, Henrik Ragnar 2934 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Linné och Växtodlingen af M. B. Sweferus : (Tal om Planterings nytta och nödvändighet i synnerhet pa slättbygden i Öster-Göthland ... af E. O. Rydbeck) Swederus, Magnus Bernhard, 1840-1911. Rydbeck, Ericus Ol., 1732-1795. 2933a 1907 Digital version available
[Collection of ten Official Programmes. May 23-26, 1907]. 2932 1907 Digital version available
Linné och jordbruket. [Af] Hans Tedin. Hvad Linné har att säga om "slagrutan" / [Af] H. T-n. [i.e. Hans Tedin]. Tedin, Hans, 1860-1930. 2931 1907 Digital version available
En blå bok : aflämnad till vederbörande och utgörande kommentar till "Svarta fanor" / August Strindberg. Strindberg, August, 1849-1912. 2929a 1907 Digital version available
Till Linnés Minne att sjungas vid Svenska Läkar-Sällskapets Linnéfest d. 14 Maj, 1907 / [Words by C. G. S. i.e. C. G. Santesson]. Santesson, C. G. 1862-1939 2929 Isaac Marcus 1907 Digital version available
Studier öfvrer Bergianska Trädgardens spontana Rosa-former. Almquist, Sigfrid Oscar Immanuel, 1844-1923. 2927 1907 Digital version available
Ymer. Tidskrift, &c.. Årg. 1, Hft. 3-4, 1881; 26, Hft. 3, 1906. 2927b 1882, 1906. Digital version available
Kantat vid K. Vetenskapsakademiens Minnesfest öfver Carl von Linné den 25 Maj 1907 / (Musiken komponerad af Karl Valentin.) ; [Words by G. R. i.e. M. G. Retzius, and with his MS. dedication to James Carleton Young, August 1, 1907.]. Retzius, Gustaf, 1842-1919. 2926 1907 Digital version available