Union Catalogue

All records for British Library (2112 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
[Senium Salomoneum.] Ålderdomen enligt Salomo ... Akademisk avhandling undr Linnés præsidium ... Översatt ... av Hjalmar Hedfors. Noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. PILGREN, Joannes. 4158 1958 Digital version available
[Respiratio diætetica.] Andningens dietetik ... Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4177 1965 Digital version available
[Resp. Dissertatio botanico-medica, in qua Fungus Melitensis ... Præs. C. Linnæo, ... ventilationi proponitur a J. P., etc. [With a plate.] Few MS. notes.] PFEIFFER, Joannes, Holmensis. 1326/8 1766 Digital version available
[Resp. Dissertatio botanico-medica, in qua Fungus Melitensis ... Præs. C. Linnæo, ... ventilationi proponitur a J. P., etc. [With a plate.] Few MS. notes.] PFEIFFER, Joannes, Holmensis. 1885 1766 Digital version available
[Reflections on the study of nature. Translated from the Latin of ... Linnæus. [A translation of Linnæus's preface to the “Museum regis Adolphi Friderici,” by J. E. Smith.]] Linné, Carl von, 1707-1778. 1093 Digital version available
[Principia botanica; or, A concise and easy introduction to the sexual botany of Linnæus, etc. [The preface signed: R. W. D., i.e. Robert W. Darwin, the elder.]] DARWIN, Robert Waring, the Elder. 715 M. Hage 1810 Digital version available
[Potus coffeæ.] Kaffedrycken ... Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4180 1966 Digital version available
[Orbis eruditi judicium de Caroli Linnæi M.D. scriptis.] Den lärde världens omdöme om med. dr. Carl Linnæi skrifter ... Översättning av Hjalmar Hedfors. Inledning och noter av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4143 1952 Digital version available
[Obstacula medicinæ.] Hinder för läkekonsten. Översatt ... av Sven-Olof Thulin. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. BEYERSTEN, Johannes Georgius. 4136 1948? Digital version available
[Observationes in materiam medicam.] Observationer i materia medica ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Johan Bergman. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. LINDWALL, Johan. 4137 1949 Digital version available
[Nutrix noverca.] Amman såsom styvmoder ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Sven-Olof Thulin. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. LINDBERG, Fridericus. 4135 1947 Digital version available
[Nomenclator botanicus enumerans ordine alphabetico nomina et synonyma [pt. I.] plantis phanerogamis [pt. II.] (plantis cryptogamis) imposita.] STEUDEL, Ernst Gottlieb. 36 1840, 41. Digital version available
[Nomenclator botanicus enumerans ordine alphabetico nomina et synonyma [pt. I.] plantis phanerogamis [pt. II.] (plantis cryptogamis) imposita.] STEUDEL, Ernst Gottlieb. 823 1840, 41. Digital version available
[Natural History, for the Use of Schools.] The Elements of natural history, for the use of schools ... Illustrated with a frontispiece and fifty copper plates ... A new edition, revised. Mavor, William Fordyce, 1758-1837. 154c Richard Phillips 1802 Digital version available
[Najades svecicae.] Svenska vattunymfer ... Översatt och utgiven av Arvid Hj. Uggla och Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4148 1954 Digital version available
[Morbi ex hyeme.] Om vintersjukdomar ... Översättning av Arvid Hj. Uggla. BRODD, Sueno. 4145 1953 Digital version available
[Morbi artificum.] Hantverkarnes sjukdomar ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. SKRAGGE, Nicolaus. 4151 1955 Digital version available
[Medicamenta graveolentia.] Starkt luktande läkemedel ... Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4184 1968 Digital version available
[Macellum olitorium.] Grönsakstorget ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Arvid Hj. Uggla. Noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. JERLIN, Petrus. 4156 1956 Digital version available
[Lignum Quassiæ.] Kvassiaveden .. Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Översatt ... av Albert Boerman och Telmak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4192 1971 Digital version available