Union Catalogue

All records for Uppsala University Library (1945 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Zur Geschichte der Asperula Neilreichii Beck / von Carl Flatt v. Alföld Flatt, Károly, 1853-1906 4509 1895 Digital version available
Zur Geschichte der hundertteiligen Thermometerskala / R. Börnstein Börnstein, Richard 4801 S. Hirzel 1907 Digital version available
Zwei Musensöhne und ein Spassvogel oder Linneus, Artedi und Rudbeck : Universitäts-Skizzen / aus dem Schwedischen. Zeipel, Carl von, 1793-1849 2701 1844 Digital version available
[Linnaeus and Lamarck] Address to the Linnean society, 1884 Duncan, Martin 2800 1886 Digital version available
[Portraits of Linnaeus]. Carruthers, William, 1830-1922 3264 1891 Digital version available
[The career of Linnaeus] Presidental address, 1904 Vines, Sydney Howard, 1849-1934 2852 1904 Digital version available
Á memoria de Carlos Linneu 1707-1907 Henriques, Júlio Augusto, 1838-1928 2878 1907 Digital version available
Ädle och höglärde H. Archiater : om Charles De Geer och hans brevväxling med Carl von Linné / Thomas Tottie. Tottie, Thomas, 1930- 3993 Stiftelsen Leufsta Wikström 2007 Digital version available
Äsping / beskrefven af Carl Linnaeus. Linné, Carl von, 1707-1778 1167 1749 Digital version available
Ätliga frukter : (Fructus esculenti) : akademisk avhandling under Linnés presidium Uppsala 1763 / övers. från latinet av Ejnar Haglund och noter av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778 4099 Sv. Linné-sällskapet Universitetstryckeriet 2008 Digital version available
Ätliga frukter : (Fructus esculenti) : akademisk avhandling under Linnés presidium Uppsala 1763 / övers. från latinet av Ejnar Haglund. Linné, Carl von, 1707-1778 4179 1965 Digital version available
Åkerbärs plantering / ingifven af Carl Linnæus. Linné, Carl von, 1707-1778 560 1762 Digital version available
Ålderdomen enligt Salomo : (Senium Salomoneum) : akademisk avhandling under Linnés præsidium, Upsala 1759 / övers. från latinet av Hjalmar Hedfors ; noter och efterskrift av Telemak Fredbärj Linné, Carl von, 1707-1778 4158 1958 ; Digital version available
Åminnelse-tal öfver prosten och kyrkoherden i Stenbrohult ... Samuel Linnæus, vid dess begrafning i Stenbrohults kyrka, den 5 julii 1797, hållet af Peter Tiliander ... Wexio, tryckt hos kongl. gymnasii boktryck. A. Thetzell och J. Hultman Tiliander, Petrus, 1745-1821 3820 (Thetzell : Hultman 1797 Digital version available
Åminnelse-tal, öfver kongl. vetenskaps academiens framledne ledamot, archiatern ... Carl von Linné, hållet, i kongl. maj:ts höga öfvervaro, för kongl. vetenskaps academien, den 5 december, 1778. Af kongl. academiens ledamot Abraham Bäck ... Stockholm, tryckt hos Joh. Georg Lange. 1779 Bäck, Abraham, 1713-1795 2594 (Lange 1779 Digital version available
Åt minnet af Carl von Linné: på 200-årsdagen af hans födelse 2865 1906-1907 Digital version available
Éloge de Linné Marquis, A. L. 2652 1817 Digital version available
Éloge de M. de Linné Condorcet, Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis de, 1743-1794 2598 1781 Digital version available
Éloge historique de Linné, prononcé, à la séance publique du 12 Février 1824. Roberge, [Michel] 2663 1824 Digital version available
Étude sur Linné par m. René Vion de la Société géologique de France ... Vion, René 2735 1867 Digital version available