Union Catalogue

All records for Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem, Freie Universitat Berlin (350 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Men around Linnaeus Annika Silander Hökerberg Silander-Hökerberg, Annika 4033 Silander-Hökerberg 2000 Digital version available
A catalogue of the works of Linnaeus (and publications more immediately relating thereto) preserved in the libraries of the British Museum (Bloomsbury) and the British Museum (Natural History) (South Kensington) [comp. by B. H. Soulsby] Soulsby, Basil Harrington 1864-1933 3677 British Museum 1933 Digital version available
Caroli Linnaei systema vegetabilium 5 Sistens Indicem generum, specierum et synonymorum curante Curtio Sprengel; auctore Antonio Sprengel Sprengel, Anton 616 1828 Digital version available
Tentamen supplementi ad Systematis vegetabilium Linnaeani editionem decimam sextam auctore Antonio Sprengel Sprengel, Anton 617 Dieterich 1828 Digital version available
Linnaeus and the Linnaeans the spreading of their ideas in systematic botany, 1735-1789 Frans A. Stafleu Stafleu, Frans A. 1921-1997 4044 Oosthoek [u.a.] 1971 Digital version available
Christopher Tärnströms journal en resa mellan Europa och Sydostasien år 1746 kommenterad og bearb. av Kristina Söderpalm. Under red. av Lars Hansen Söderpalm, Kristina Tärnström, Christopher Hansen, Lars 3879 IK Foundation 2005 Digital version available
Linnéporträtt supplement till Tycho Tullberg, Linnéporträtt (1907) ; förteckning av Ingegerd Tullberg Beskow Tullberg Beskow, Ingegerd 3321b Almqvist & Wiksell 1967 Digital version available
Contemporary perspectives on Linnaeus ed. by John Weinstock Weinstock, John 3894 Univ. Pr. of America 1985 Digital version available
Några ord om Linné och hans betydelse för den botaniska vetenskapen af Veit Brecher Wittrock Wittrock, Veit 1839-1914 892 Marcus 1907 Digital version available
Minnesord öfver Carl von Linné [tal hållet den 16 November 1872 vid en minnesfest öfver Linné, gifven af Jonköpings högre Elementarläroverks studerande ungdom ; Inkomsten öfverlemnades till Kongl. Vetenskapsakademien i Stockholm såsom bidrag till minnesvården öfver Linné] af J. E. Zetterstedt Zetterstedt, Johan Emanuel 2752 Tryckeribolag 1874 Digital version available