Union Catalogue

All records for Missouri Botanical Garden (451 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Le Linnaea borealis (Lin.) : appartient-il à la flore française? / par William Barbey. Barbey, William, 1847-1918. 290 E. Martinet 1881 Digital version available
Pflanzen-Atlas nach dem Linné'schen System ... / von Carl Hoffman. Hoffmann, Carl, 1802-1883. 4275 Verlag von Jul. Hoffmann ... 1881 Digital version available
Spicilegia Linnaeana / C.A. Dohrn. Dohrn, Carl August, 1806-1892. 2740 Entomologischer Verein zu Stettin 1880-1881] Digital version available
Index perfectus ad Caroli Linnaei Species plantarum nempe earum primam editionem (anno 1753) / collatore Ferdinando de Mueller. Mueller, Ferdinand von, 1825-1896. 483 M'Carron, Bird & Socii 1880 Digital version available
Blomster-konungen : bilder ur Linnés lif / af Herman Sätherberg. Sätherberg, Herman, 1812-1897. 2789 P.A. Norstedt 1879 Digital version available
Carl von Linnés Svenska arbeten i urval och med noter utgifna / af Ewald Ährling. Linné, Carl von, 1707-1778. 2484 A. Bonnier 1878-1880 Digital version available
Om Linnés betydelse i botanikens historia : med anledning af Linné-festen i Lund den 10 Januari 1878 / af J.G. Agardh. Agardh, Jacob Georg, 1813-1901. 2763 Fr. Berlings boktr. och stilgjuteri 1878 Digital version available
Carl von Linné i hans förhållande till Albrecht von Haller : ett bidrag till Linnés hundraåriga minne / af Otto E.A. Hjelt. Linné, Carl von, 1707-1778. 2768a Finska Litteratur-Sällskapets tryckeri 1878 Digital version available
Rede ter herdenking van den sterfdag van Carolus Linnaeus : eene eeuw na diens verscheiden, in Felix meritis, op den 10den Januari 1878 / uitgesproken door Dr. C.A.J.A. Oudemans ... Oudemans, C. A. J. A. 1825-1906. 2776 Scheltema & Holkema 1878 Digital version available
Linnaeana, in Nederland aanwezig : Tentoongesteld op 10 januari 1878 in het Koninklijk zoölogisch genootschap "Natura artis magistra" te Amsterdam. 2765 Scheltema & Holkema 1878 Digital version available
Carl v. Linnés vistande i Lund och bref till E.G. Lidbeck : inbjudningsskrift till den minnesfest öfver Carl von Linné som det Carolinska universitetet firar å Akademiska Föreningens i Lund festsal den 10 Januari 1878 / [Gustaf Ljunggren] Ljunggren, Gustaf, 1823-1905. 2773 Fr. Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri 1878 Digital version available
Carl von Linné's Anteckningar öfver Nemesis divina / utgifne af Elias Fries och Th. M. Fries. Linné, Carl von, 1707-1778. 1065 Lundquistska bokhandeln 1878 Digital version available
Några af de i Sverige befintliga Linnéanska handskrifterna, kritiskt skårskådade / af Ewald Ährling. Ährling, Ewald, 1837-1888. 2a Fr. Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri 1878 Digital version available
Minnesord öfver Carl von Linné : vid Kongl. Vetenskaps-akademiens sammankomst den 10 januari 1878 / af P.H. Malmsten ... Malmsten, Pehr Henrik, 1811-1883. 2778 P.A. Norstedt 1878 Digital version available
Om Linnés betydelse i botanikens historia : med anledning af Linné-festen i Lund den 10 Januari 1878 / af J.G. Agardh. Agardh, Jacob Georg, 1813-1901. 868 Fr. Berlings boktr. och stilgjuteri 1878 Digital version available
Festen till Carl von Linnés minne i Upsala den 10 januari 1878. 2782 Lundequist 1878 Digital version available
Ioannis Franckenii Botanologia. Francken, Johannes. 867a Typis descripsit Ed. Berling 1877 Digital version available
Botaniska trädgården i Upsala 1655-1807 : I / af Magnus Bernhard Swederus. Swederus, M. B. 1840-1916. 2761 Falu Boktryckeri-Aktiebolag 1877 Digital version available
Botaniska trädgården i Upsala 1655-1807 ett bidrag till den svenska naturforskningens historia / af M.B. Swederus. Swederus, M. B. 1840-1916. 2762 Falu Boktryckeri-Aktiebolag 1877 Digital version available
Carl von Linnés Lefnadsminnen tecknade af honom sjelf : med tillägg efter tryckta och otryckta källor / af Arvid Ahnfelt. Linné, Carl von, 1707-1778. 2754 Oscar L. Lamms Förlag 1877 Digital version available