Union Catalogue

All records for Staatsbibliothek Berlin (590 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
A historical review of the mollusks of Linnaeus Henry Dodge Dodge, Henry 4632 American Museum of Natural History 1952-1959 Digital version available
Peter Artedi a bicentenary memoir written on behalf of the Swedish Royal Academy of Science by Einar Lönnberg. Translated by W.E. Harlock Lönnberg, Einar 1865-1942 VerfasserIn 2854 Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-B. R. Friedländer & Sohn William Wesley & Son Librairie H. Le Soudier 1905 Digital version available
Arvet från (Isaac) Newton och (Carl von) Linné Vetenskapliga förbindelser mellan Sverige och England i gångna tider. The Heritage from Newton and Linnaeus. Scientific links between England and Sweden in bygone times. Utställning arrangerad av The Royal Soc., Kungl. Svenska Vetenskapsakad., Kungl. Vitterhets Historie och antikvitetsakad., The British Council. Statens Historiska Museum april - augusti 1962 [Newton, Isaac, Sir ; ; ; ; ; ; ; ; ; ] Newton, Isaac 1643-1727 Linné, Carl von 4530 Almqvist & Wiksell) (1962) Digital version available
Parasites as plant taxonomists proceedings of a symposium held in Uppsala Aug. 25 - 27, 1978 in commemoration of Carolus Linnaeus, Carl Peter Thunberg, Elias Fries Edited by Inga Hedberg Hedberg, Inga 1927- HerausgeberIn Linné, Carl von... 4251 Almqvist & Wiksell International 1979 Digital version available
Vita Caroli Linnæi Carl von Linnés självbiografier på uppdrag av Uppsala Universitet utgivna av Elis Malmeström och Arvid HJ. Uggla Linné, Carl von 1707-1778 VerfasserIn 4384 Almqvist & Wiksell Almqvist & Wiksells boktryckeri aktiebolag 1957 Digital version available
Pluto Svecicus Linné, Carl von 1741-1783 1012 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Svenska Linné-Sällskapets årsskrift 4042 Almqvist & Wiksell 1918- Digital version available
Caroli Linnæi Diæta naturalis 1733 Linnés tankar om ett naturenligt levnadssätt på uppdrag av Kungliga Svenska Vetenskapakademien utg. av Arvid Hj. Uggla Linné, Carl von 1707-1778 987a Almqvist & Wiksell 1958 Digital version available
Beskrifning öfwer stenriket Linné, Carl von 1741-1783 1016 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Lachesis and Nemesis four chapters on the human condition in the writings of Carl Linnaeus by K. Rob. V. Wikman Wikman, K. Rob. V. 1886-1975 3916 Almqvist & Wiksell 1970 Digital version available
Kort handledning för besökande på Linnés Hammarby Utg. av Svenska Linnésällskapet Tullberg, Tycho 1842-1920 VerfasserIn 3007 Almqvist & Wiksell 1918 Digital version available
Methodus avium Sveticarum utgifven af Einar Lönnberg Lönnberg, Einar 1102 Almquist & Wiksells 1907 Digital version available
Växternas förvandling akademisk avhandling under Linnés praesidium Upsala 1755 översatt från latinet av C.A. Brolén Linné, Carl von 1707-1778 1863 Almquist & Wiksell 1921 Digital version available
Valda Avhandlingar Växternas sömn : akademisk avhandling under Linnés praesidium Upsala 1755 / översatt från latinet av C. A. Brolén Carl von Linné Nr 3 Linné, Carl von 1707-1778 1880 Almquist & Wiksell 1921 Digital version available
Caroli Linnaei Vulcanus docimasticus Fahlun 1734. Efter originalmanuskriptet i Linnean Society i London. Utgivet av G. A. Granström. Linné, Carl von 1013 Almquist & Wiksell 1925 Digital version available
Botaniska exkursioner i trakten av Uppsala akademisk avhandling under Linnés praesidium Upsala 1753 översatt från latinet av C. A. Brolén Linné, Carl von 1707-1778 1768 Almquist & Wiksell 1921 Digital version available
Minnesfesten öfver Carl von Linné den 25 maj 1907 beskrifning ... utarb. af J. A. Bergstedt Bergstedt, Jakob Adrian 1853-1932 2971 Almquist & Wiksell 1910 Digital version available
Carl von Linné några kapitel ur ett oafslutadt arbete af Oscar Levertin Levertin, Oscar 1862-1906 1068 Albert Bonniers förlag Albert Bonniersboktryckeri 1906 Digital version available
Carl von Linné några kapitel ur ett oafslutadt arbete af Oscar Levertin Levertin, Oscar 1862-1906 2861 Albert Bonniers förlag Albert Bonniersboktryckeri 1906 Digital version available
Carl von Linné af Oscar Levertin Levertin, Oscar 1862-1906 VerfasserIn 2862 Albert Bonniers förlag Alb. Bonniers boktryckeri 1907 Digital version available