Union Catalogue

All records for The Royal Library (1301 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Stora svenska män : tecknade för folket af en Sweriges dotter / 1, Carl von Linné. [Emilie Charlotta Risberg]. Risberg, Emilie Linné, Carl von 2730 Bonnier 1863 Digital version available
Om vigiliæ plantarum Lin. : akademisk afhandling ... Filosofiska Fakulteten i Upsala ... till offentlig granskning framställes ... den 22 Maj 1872 / af Fredrik Wilhelm Åmark. Åmark, Fredrik Wilhelm. 439g Bergström & Lindroth 1872 Digital version available
Linné och veterinär-vetenskapen : föredrag, hållet vid Kongl. Veterinär-Institutets i Stockholm femtioåriga jubileum / af J.G.H. Kinberg. Kinberg, Johan Gustaf Hjalmar. 993 1872 Digital version available
Studier i den Linnéanska nomenclaturen och synonymiken / af Ewald Ährling. Ährling, Ewald 37a Abr. Bohlins Boktryckeri 1872 Digital version available
Linné och veterinär-vetenskapen : föredrag, hållet vid Kongl. Veterinär-Institutets i Stockholm femtioåriga jubileum / af J.G.H. Kinberg. Kinberg, Johan Gustaf Hjalmar. 2746a 1872 Digital version available
Geschichte der Zoologie : [bis aus Joh. Müller und Charl. Darwin] / [von J. Victor Carus]. Carus, Julius Victor. 1247 Verlag von R. Oldenbourg 1872 Digital version available
Skildringar ur Svenska mäns ungdomslif samt Skolhistorier / [utgiven av Per Gustaf Berg]. Berg, Per Gustaf Linné, Carl von 2750 P. G. Berg 1873 Digital version available
Carolus Luinaeus / ein Lebensbild von Johannes Fr. X. Gistel, gennant G.-Tilesius. Gistel, Johannes Franz Xavier. 2748 J. D. Sauerländer's Verlag 1873 Digital version available
Caroli Linnæi Opera hactenus inedita : flora Dalekarlica : ad verba Linnæi, propria manu scripta, accuratissime expressum curavit et commentationibus adjectis / edidit Ewaldus Ährling. Linné, Carl von 249 typis Abr. Bohlin 1873 Digital version available
Recensio Orthopterorum : revue critique des Orthoptères décrits par Linné, de Geer et Thunberg / par C. Stål. Stål, Carl. 1248 P. A. Nordstedt 1873-1875 Digital version available
Table des planches enluminéez d'histoire naturelle, de M. d'Aubenton, avec les denominations de M.M. de Buffon, Beisson, Edwards, Lannaeus et Latham ; precedé d'une notice des principaux ouvrages zoologiques enluminés : [Utrecht 1783] / par M. Boddaert ... Boddaert, Pieter 145f publ. for the editor at The Field Office 1874 Digital version available
Redogörelse för Jönköpings Högre Elementar-Lärowerk och Grenna Pedagogi under Läsåret 1873-1874 jemte Inbjudning till afjörande af Års-Examina och ungdomens Dimission. Zetterstedt, Johan Emanuel. Linné, Carl von Velin, P. Wendell, Henning. 2752 Jönköpings Tryckeribolag 1874 Digital version available
Karol Linéusz / Zyciorys z portretem ; przez Wawrzeńca hr. Engeström ... Engeström, Wawrzyniec. 2751 Nakładem Redakcyi Kroniki Rodzinnej 1874 Digital version available
Carl Linnaei ... Skånska Resa, på Höga Öfverhetens Befallning förrättad År 1749 : med Rön och Anmärkningar uti Oeconomien, Naturalier, Antiquiteter, Seder, Lefnads-sätt. Linné, Carl von 211 C. W. K. Gleerup 1874 Digital version available
Linnæa : svenskt poetiskt album. Linné, Carl von 3759 C. H. Fahlstedts förlag 1875 Digital version available
Geschichte der Botanik vom 16. Jahrhundert bis 1860 : auf Veranlassung und mit Unterstützung Seiner Majestät des Königs von Bayern Maximilian II / von Julius Sachs ; herausgegeben durch die Historische Commission bei der Königl. Academie der Wissenschaften. Sachs, Julius. 866 R. Oldenbourg 1875 Digital version available
Science Papers, chiefly pharmacological and botanical / by Daniel Hanbury ; edited, with memoir, by Joseph Ince. Hanbury, Daniel. 1993c MacMillan and Co. 1876 Digital version available
Ioannis Franckenii Botanologia / nunc primum edita, præfatione historica, annotationibus criticis, nomenclatura Linnæana illustrata a R.F. Fristedt. Franck, Johann 867a Berling 1877 Digital version available
Botaniska trädgården i Upsala 1655-1807 : ett bidrag till den svenska naturforskningens historia / af M. B. Swederus. Swederus, Magnus Bernhard 2761 Falu boktr.-AB:s förl. 1877 Digital version available
Carl von Linnes lefnadsminnen tecknade af honom sjelf : med tillägg efter tryckta och otryckta källor / af Arvid Ahnfelt. Ahnfelt, Arvid 2754 Oscar L. Lamms förlag 1877 Digital version available