Union Catalogue

All records for The Royal Library (1301 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl von Linné : några minnesord / af Gustaf Retzius. Retzius, Gustaf 2958 Norstedts 1908 Digital version available
Linnés disputationer : en översikt utgiven med anslag från längmanska kulturfonden / av Gustaf Drake. Linné, Carl von Drake, Gustaf. 4194 Nässjö-Tryckeriet 1939 Digital version available
Dr. Carl Ludwig Willdenow's ... Anleitung zum Selbststudium der Botanik : ein Handbuch zu öffentlichen Vorlesungen. Willdenow, Carl Ludwig 785aa Oehmigke 1809 Digital version available
Lives of eminent zoologists, from Aristotle to Linnaeus : with introductory remarks on the study of natural history, and occasional observations on the progress of zoology / by W. MacGillivray ... MacGillivray, William 2684c Oliver & Boyd ;Simpkin & Marshall 1834 Digital version available
Carl von Linnes lefnadsminnen tecknade af honom sjelf : med tillägg efter tryckta och otryckta källor / af Arvid Ahnfelt. Ahnfelt, Arvid 2754 Oscar L. Lamms förlag 1877 Digital version available
Linnaeus' Philosophia botanica / translated by Stephen Freer. Freer, Stephen. Linné, Carl von 3921 Oxford University Press 2002 Digital version available
Nemesis Divina, eller Guds sätt att redan här i tiden vedergälla menniskors onda gerningar : Uppsatser med anledning så väl af framlidne arkiater Carl von Línnés Anteckningar härom, som ock af samtal med en af hans lärjungar, samt af egna och andras iakttagelser rörande detta ämne / af C. G. Rollin. Rollin, Carl Gustaf. 1064 P. A. Huldbergs Bokhandel 1857 Digital version available
Recensio Orthopterorum : revue critique des Orthoptères décrits par Linné, de Geer et Thunberg / par C. Stål. Stål, Carl. 1248 P. A. Nordstedt 1873-1875 Digital version available
Ungdomsresor / av Carl von Linné ; med inledning av Knut Hagberg. Linné, Carl von 190a P. A. Norstedt 1929 Digital version available
On the species of Echinoidea described by Linnæus in his work Museum Ludovicæ Ulricæ / by Sven Lovén. Lovén, Sven. 1099 P. A. Norstedt 1887 Digital version available
Ungdomsresor / av Carl von Linné ; med inledning av Knut Hagberg. Linné, Carl von 187a P. A. Norstedt 1929 Digital version available
Blomster-Konungen : bilder ur Linnés lif / af Herman Sätherberg ; ill. af Carl Larsson. Sätherberg, Herman 2789 P. A. Norstedt 1879 Digital version available
Ungdomsresor / av Carl von Linné ; med inledning av Knut Hagberg. Linné, Carl von 183 P. A. Norstedt 1929 Digital version available
Ungdomsresor / av Carl von Linné ; med inledning av Knut Hagberg. Linné, Carl von 197a P. A. Norstedt 1929 Digital version available
Linnés skånska resa / med anmärkningar utgiven av Jöran Sahlgren. Linné, Carl von 212 P. A. Norstedt & Söner 1920 Digital version available
Lars Salvius : minnesteckning / [av herr Schück]. Schück, Henrik 3100 P. A. Norstedt & Söner 1929 Digital version available
Äreminne öfver arkiaterna Carl von Linné : skrift, som vunnit dubbla stora priset i akademien 1821 / af Herr Carl Agardh ... Agardh, Carl Adolph 2668 P. A. Norstedt & Söner 1826 Digital version available
Fyra skrifter / illustrerade av Harald Sallberg ; [red. af Arvid Hj. Uggla] ; Nordiska bibliofilsällskapet. Linné, Carl von 3925 P. A. Norstedt & Söner 1939 Digital version available
Minnesord öfver Carl von Linné : vid Kongl. Vetenskaps-Akademiens sammankomst den 10 Januari 1878 / af P.H. Malmsten. Malmsten, Per Henrik. 2778 P. A. Norstedt & Söner 1878 Digital version available
Vandringar i naturens och kulturens riken. Bryk, Felix 2522a P. A. Norstedt & Söner 1924 Digital version available