Union Catalogue

All records for The Royal Library (1279 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Blomster-Konungen : bilder ur Linnés lif / af Herman Sätherberg ; ill. af Carl Larsson. Sätherberg, Herman 2789 P. A. Norstedt 1879 Digital version available
Festen till Carl von Linnés minne i Upsala den 10. januari 1878. Linné, Carl von 2782 Lundequistska Bokhandeln 1878 Digital version available
Om naturens lif : inbjudningsskrift til den fest med hvilken kongl. Universitetet i Upsala kommer at fira minnet af Carl von Linné på hundrade årsdagen af hans död / af universitets rektor [i.e.: C. Y. Sahlin]. Sahlin, Carl Yngve. 2781 Akademist Boktryckeriet Ed. Berling 1878 Digital version available
Minnesord öfver Carl von Linné : vid Kongl. Vetenskaps-Akademiens sammankomst den 10 Januari 1878 / af P.H. Malmsten. Malmsten, Per Henrik. 2778 P. A. Norstedt & Söner 1878 Digital version available
Rede ter herdenking van den sterfdag van Carolus Linnaus, eene eeuw na diens verscheiden, in Felix Meritis, op den 10den Januari 1878 / uitgesproken door C. A. J. A. Oudemans. Oudemans, Corneille Antoine Jean Abram 2776 Scheltema & Holkema 1878 Digital version available
Carl von Linnés vistande i Lund och bref till E. G. Lidbeck : inbjudningsskrift till den minnesfest öfver Carl von Linné som det Carolinska universitetet firar å Akademiska föreningens i Lund festsal den 10 januari 1878. Linné, Carl von 2773 fr. Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri 1878 Digital version available
Openingsplechtigheid van de Tentoonstelling : 10 Januari, 1 uur 's namiddags, in de Bibliotheek van het koninklijk zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra. Verbrugge, W. A. Viruly. 2767 Scheltema & Holkema 1878 Digital version available
Linnaeana, in Nederland aanwezig : tentoongesteld op 10 Januari 1878 in het Koninklijk Zoölogisch Genostschap "Natura artis magistra" te Amsterdam. Linné, Carl von 2765 Scheltema & Holkema 1878 Digital version available
Om Linnés betydelse i botanikens historia : med anledning af Linné-festen i Lund den 10 Januari 1878 / af J. G. Agardh. Agardh, Jacob Georg 2763 Fr. Berlings boktr. och stilgjuteri 1878 Digital version available
Botaniska trädgården i Upsala 1655-1807 : ett bidrag till den svenska naturforskningens historia / af M. B. Swederus. Swederus, Magnus Bernhard 2761 Falu boktr.-AB:s förl. 1877 Digital version available
Carl von Linné som läkare och hans betydelse för den medicinska vetenskapen i Sverige : helsningsskrift, som med anledning af fyrahundraåriga jubelfesten den 5 September 1877 vördsamt tillegnas Kongl. Universitetet i Upsala å Finska Vetenskapssocietetens vägnar / af Otto E.A. Hjelt. Hjelt, Otto E. A. 2757 1877 Digital version available
Carl von Linnes lefnadsminnen tecknade af honom sjelf : med tillägg efter tryckta och otryckta källor / af Arvid Ahnfelt. Ahnfelt, Arvid 2754 Oscar L. Lamms förlag 1877 Digital version available
Redogörelse för Jönköpings Högre Elementar-Lärowerk och Grenna Pedagogi under Läsåret 1873-1874 jemte Inbjudning till afjörande af Års-Examina och ungdomens Dimission. Zetterstedt, Johan Emanuel. Linné, Carl von Velin, P. Wendell, Henning. 2752 Jönköpings Tryckeribolag 1874 Digital version available
Karol Linéusz / Zyciorys z portretem ; przez Wawrzeńca hr. Engeström ... Engeström, Wawrzyniec. 2751 Nakładem Redakcyi Kroniki Rodzinnej 1874 Digital version available
Skildringar ur Svenska mäns ungdomslif samt Skolhistorier / [utgiven av Per Gustaf Berg]. Berg, Per Gustaf Linné, Carl von 2750 P. G. Berg 1873 Digital version available
Carolus Luinaeus / ein Lebensbild von Johannes Fr. X. Gistel, gennant G.-Tilesius. Gistel, Johannes Franz Xavier. 2748 J. D. Sauerländer's Verlag 1873 Digital version available
Linné och veterinär-vetenskapen : föredrag, hållet vid Kongl. Veterinär-Institutets i Stockholm femtioåriga jubileum / af J.G.H. Kinberg. Kinberg, Johan Gustaf Hjalmar. 2746a 1872 Digital version available
In memoriam Caroli a Linné : [15 fotos og beskrivelse af disse på engelsk] / fotos: Emma Schensson ; beskrivelse af fotos: E. Fries. Linné, Carl von 2733 s. n. 1878 Digital version available
Stora svenska män : tecknade för folket af en Sweriges dotter / 1, Carl von Linné. [Emilie Charlotta Risberg]. Risberg, Emilie Linné, Carl von 2730 Bonnier 1863 Digital version available
Svensk Plutarch för ungdom : med sjuttiotvå porträtter. Linné, Carl von 2716 tryckt hos P. G. Berg 1849 Digital version available