Union Catalogue

All records for The Royal Library (1243 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Petri Loefling ... Iter Hispanicum, eller Resa til spanska länderna uti Europa och America, förrättad ifrån 1751 til 1756, med beskrifningar och rön öfver de märkvärdigaste växter / utgifven efter dess frånfälle af Carl Linnæus ; Petri Loefling. Löfling, Pehr 1729-1756,. 3588 tryckt på direct. Lars Salvii kostnad 1758 Digital version available
Forsök til mineralogie, eller Mineral-rikets upställning / [A. F. Cronstedt]. Cronstedt, Axel Fredrik 1025d Tryckt uti Wildiska tryckeriet 1758 Digital version available
Specimen inaugurale, sistens medicamenta graveolentia / sub præsidio ... Caroli Linnæi ... submittit Jonas Theodor. Fagræus. Linné, Carl von 2001 Excud. L. M. Höjer 1758 Digital version available
Pandora Insectorum / sub præsodio ... Caroli Linnæi subjicit Ericus Ol. Rydbeck. Linné, Carl von 2008 1758 Digital version available
Caroli Linnæi ... Opera varia in quibus continentur Fundamenta botanica, Sponsalia plantarum, et Systema naturæ, in quo proponuntur naturae regna tria secundum classes, ordines, genera & species. Linné, Carl von 49 ex typographia Juntiniana 1758 Digital version available
Caroli Linnæi ... Opera varia in quibus continentur Fundamenta botanica, Sponsalia plantarum, et Systema naturæ, in quo proponuntur naturae regna tria secundum classes, ordines, genera & species. Linné, Carl von 260 ex typographia Juntiniana 1758 Digital version available
Dissertatio medica, de Spigelia anthelmia, / quam consens. experient Facult. Medic. in illustri lycæo Upsaliensi, sub præsidio ... Caroli Linnæi ... ; pro gradu doctoris ad publicum examen defert Joh. Georg. Colliander ... Smolandus ... d. XXII. Martii, anni MDCCLVIII ... Linné, Carl von 1987 excud. L. M. Höjer, reg. acad. typog. 1758 Digital version available
Frutetum Svecicum, quod ... Præside ... Carolo Linnæo ... / publico erudit. exam. modeste subjicit David Magn. Virgander ... Linné, Carl von 1994 Excud. L. M. Höjer 1758 Digital version available
Mæcenatibus, patronis, patribus civibusque academicis et urbicis, s. p. d. Carolus Linnæus ... constitutus promotor in solemni inauguratione medica die XIX Junii celebranda Upsaliæ MDCCLVIII. Linné, Carl von 2006 1758 Digital version available
Culina mutata / quam suffrag. experient. Facult. Medic. in Regia academia Upsaliensi, præside, ... Carolo Linnæo, ... ; publicæ censuræ sistit Magnus G. Österman, Fierdhundrensis ... d. XVI. Novemb. anni MDCCLVII ... Linné, Carl von 1983 excud. L. M. Höjer, reg. acad. typogr. 1757 Digital version available
Dagbok öfwer en ostindisk resa, åren 1750, 1751, 1752 : Medanmäskningar uti naturkunnigheten, främmande folkslags språk, seder, hushållning, m.m. / På fleras åstundan utgifwen af Pehr Osbeck ; Jämte 12 Tabeller och afledne Skepps-Predikanten Toréns Bref. Osbeck, Pehr 3599 tryckt hos Lor. Ludv. Grefing, på dess egen bekostnad 1757 Digital version available
Calendarium floræ, eller Blomster-almanach / med medicinska facultetens tilstånd under riddarens och archiaterns ... Carl Linnæi inseende utgifwit på latin wid kongl. academien i Upsala, i et academiskt snille prof, ; och sedermera förswänskat af Alexander Mal. Berger, wärmelänning. År 1756. Linné, Carl von 1906 tryckt uti kongl. tryckeriet 1757 Digital version available
Dissertatio academica, migrationes avium sistens / quam, ex consens. experient. Facult. Med. in illustri Academia Upsaliensi, sub præsidio ... Dn. Doct. Caroli Linnæi ... ; publicæ ventilationi subjicit ... Carolus Dan. Ekmarck, Ostro-gothus ... d. II. Mart. anno MDCCLVII. Linné, Carl von 1936 excud. L. M. Höjer, Reg. acad. typogr. 1757 Digital version available
Morbi expeditionis classicæ MDCCLVI / quos, consens. experient Facult. Medic. in illustri Academia Upsaliensi, moderante ... Carolo Linnæo ... ; publico examini committit ... Petrus Bierchén, Holmiensis ... d. XVIII Maji, anni MDCCLVII ... Linné, Carl von 1943 excud. L. M. Höjer, reg. acad. typogr. 1757 Digital version available
Rön och försök om en underbar sädesarternes förwandling ifrån sämre til bättre slag, allmänheten till tjenst upgifne / Joh. Bernh. Vergin. Virgin, Johan Bernhard 1982a tryckt uti Kongl. Tryckeriet 1757 Digital version available
Fredric Hasselquists ... Iter Palæstinum eller Resa til Heliga landet, förrättad ifrån år 1749 til 1752, med beskrifningar, rön, anmärkningar, öfver de märkvärdigaste naturalier, på hennes kongl. maj:ts befallning / utgifven af Carl Linnæus. Hasselquist, Fredrik 3577 trykt på Lars Salvii kåstnad 1757 Digital version available
Archiaterns och riddarens ... Carl Linnæi Berättelse om the inhemska wäxter, som i brist af säd kunna anwändas til bröd- och matredning / efter hans kongl. maj:ts allernådigste befallning til trycket befordrad af thesz collegio medico. Linné, Carl von 548 tryckt uti kongl. tryckeriet 1757 Digital version available
Febris Upsaliensis, quam, consens. experient. Facult. Medic. in illustri Academia Upsaliensi, sub præsidio ... Caroli Linnæi ... / pro gradu doctoris in medicina publice examinandam sistit, Andreas Boström, Phil. mag. & mathes. lector ad gymnas. Scarens ... d. XXI Maji, anni MDCCLVII ... Linné, Carl von 1947 excud. L. M. Höjer, reg. acad. typogr. 1757 Digital version available
Specimen academicum, de transmutatione frumentorum / quod, consens. experient. Facult. Medic. in illustri Academia Upsaliensi, præside ... Carolo Linnæo ... ; publico examini subjicit, Bogislaus Hornborg, Petropolitanus ... d. XXVIII Sept. anno MDCCLVII ... Linné, Carl von 1974 excud. L. M. Höjer, reg. acad. typogr. 1757 Digital version available
Exanthemata viva / quæ, consens. experient. Facult. Medic. in Regia acad. Upsaliensi, præside ... Carolo Linnæo ... ; publico examini sistit stipendiarius regius Johannes C. Nyander, Calmariensis ... d. XXIII Junii anni MDCCLVII ... Linné, Carl von 1970 excud. L. M. Höjer, reg. acad. typogr. 1757 Digital version available